Botanička bašta Jevremovac

Botanička bašta Jevremovac: Prirodno blago Višegradske grupe

Botanička bašta Jevremovac: na ogradi sa ulične strane iz Dalmatinske  i Takovske ulice

Izložba „Prirodno blago Višegradske grupe“, otvorena je danas, 14. juna 2022. godine, u Botaničkoj bašti “Jevremovac”, na ogradi sa ulične strane iz Dalmatinske  i Takovske ulice.

U prisustvu ambasadora zemalja Višegradske grupe, NJ. E. Atile Pintera (Mađarska), NJ. E. Tomaša Kuhte (Češka), NJ. E. Fedora Rosohe (Slovačka) i NJ. E. Rafala Perla (Poljska), izložbu je otvorila Klara Sentđerđi, direktorka Kolegijum Hungarikuma – Odeljenja za kulturu Ambasade Mađarske.

Izložba „Prirodno blago Višegradske grupe“, u organizaciji Odeljenja za kulturu Ambasade Mađarske – Kolegijum Hungarikuma i Botaničke bašte „Jevremovac“, postavljena je povodom zaključenja mađarskog predsedavanja Višegradskom grupom do 30. juna. Od 1. jula 2022. godine, Višegradskom četvorkom će predsedavati Češka.

Fotografije su u izložbenoj postavci poređane po redosledu sledećih predsedavajućih: na prvom mestu sada M, zatim Č, SL i P. Predsedavajući se menjaju polugodišnje, uvek istim redosledom.

Izložba fotografija prirode i pejsaža zemalja Višegradske grupe (V4) u organizaciji Odeljenja za kulturu Ambasade Mađarske – Kolegijum Hungarikuma može da se pogleda u bilo koje doba dana do 30. juna 2022. godine, na ogradi Botaničke bašte „Jevremovac“, sa dve ulične strane ograde (Dalmatinska  i Takovska).

O izložbi „Prirodno blago Višegradske grupe“

Višegradska grupa (V4) je tridesetogodišnji regionalni savez u srednjoj Evropi i geografski region sa izuzetno bogatim kulturnim nasleđem i spektakularnim prirodnim blagom.

Zemlje V4 blisko sarađuju kako bi unapredile svoje zajedničke interese unutar Evropske unije, podržale stabilnost u svom susedstvu i zajednički promovisale region na globalnom nivou. Pod sloganom „Evropa je tu“ Višegradska grupa, kojom do 30. juna 2022. predsedava Mađarska, ima za cilj da podrži ponovni ekonomski početak regiona nakon pandemije sa snažnim fokusom na održivost, klimatsku politiku i zelenu ekonomsku tranziciju. U tom duhu, ova izložba osvetljava prirodne lepote regiona V4, koje treba da sačuvamo za buduće generacije.

Prirodno bogatstvo i raznolikost četiri zemlje je gotovo nemoguće predstaviti u samo nekoliko fotografija, međutim, na poziv mađarskog Ministarstva spoljnih poslova i trgovine najbolji fotografi iz zemalja V4 prihvatili su ovaj izazov, a realizacija projekta je poverena Mađarskoj asocijaciji fotografa prirode – naturArt.

MAĐARSKA

Udruženje mađarskih fotografa prirode

naturArt – Udruženje mađarskih fotografa prirode, osnovano je 1989. godine da u cilju  promovisanja etičke fotografije prirode u Mađarskoj. Organizori su godišnjeg takmičenje „Fotograf prirode godine“, najistaknutijeg u regionu. Broje oko 80 članova, od kojih su mnogi veoma uspešni na vrhunskim svetskim takmičenjima u fotografisanju prirode kao što su Bence Mate, Čaba Daroci, Imre Potio, Ištvan Kerekeš, Oršolja Harberg, Milan Radišić.

ČEŠKA

Klub fotografa prirode – KFP

Osnovna ideja Kluba fotografa prirode je da u klubu okupi značajne domaće fotografe divljihživotinja, koji bi potom javnosti predstavili „Lov bez oružja“ na nacionalnom i  međunarodnom nivou. Već nekoliko godina objavljuju popularni godišnji kalendar u više hiljada primeraka, organizujuo izložbe fotografija, objavljuju knjige i promotivne materijale. Njihovi poznati članovi su: Slava Štohl, Jan Ris, Eduard Studnička, Jan Duben, Miroslav Kratohvil, Miro Zumrik, Rostislav Štah, Antonin Riha, Jaromir Zumr.

SLOVAČKA

Slovačko udruženje fotografa divljih životinja

Slovačko udruženje fotografa divljih životinja osnovano je 2005. godine, trenutno ima 52 člana. Misija udruženja je povećanje društvenog i umetničkog nivoa fotografije prirode u Slovačkoj, kao i podrška i promocija zaštite prirode. Članovi udruženja su nosioci značajnih domaćih i međunarodnih priznanja.

Mnogi objavljuju u slovačkim i stranim časopisima, imaju stručne monografije i publikacije. Slovačka ima mnogo zanimljivih i netaknutih područja sa retkim vrstama životinja. Uprkos relativno maloj površini ona je izuzetno raznolika zemlja sa visokim planinama, prelepim nizijama, prašumama i divljim rekama. Članovi udruženja se nadaju da će njihove slike koje su samo bljesak lepote zemlje, doprineti očuvanju prirodne Slovačke. Najpoznatiji fotografi su: Miroslav Zumrik, Peter Fodor, Jakub Mroček, Dominik Kalata, Stanislav Harvančik, Ivan Godal.

POLJSKA

Poljsko udruženje fotografa prirode

Poljsko udruženje fotografa prirode je najstarije i najveće udruženje poljskih fotografa prirode. Osnovano je 1995. godine sa 21 članom, dok trenutno broji oko 500 članova koji rade u 13 regiona iz svih delova Poljske. Poljsko udruženje fotografa prirode ima za cilj da promoviše i podigne standard fotografije prirode i predstavi poljska dostignuća u ovoj oblasti na međunarodnoj sceni.

Aktivno podstiče etička pravila o fotografiji biljaka i životinja, kako je navedeno u Etičkom kodeksu Udruženja za zaštitu poljske prirode. Udruženje sarađuje sa nacionalnim parkovima, organizuje izložbe na otvorenom, takmičenja i razne druge događaje, uključujući godišnji Međunarodni festival fotografije prirode „Vizije prirode“. Među poznatim članovima Udruženja su Artur Tabor (koji je tragično preminuo 2010. godine),Katažina Gubrinovič, Joana Antosik-Žolondek, Mateuš Pješak, Adam Lavnjik, Januš Vojćešak, Agnješka i Vlodek Bilinjski, Cezari Korkoš, Gžegož Levandovski.