Natan Dvir Wall St 8 13am
August 27, 2014 - New York, New York, United States: Three people read while they wait at Wall Street station for the 4 or 5 trains.

Belgrade Photo Month: ’’Platforms’’ Natana Dvira

Od 25. maja do 4. juna, Galerija Doma omladine Beograda

Dom omladine Beograda u saradnji sa višegodišnjom partnerskom organizacijom Belgrade Photo Month,predstavlja fotografski projekat pod nazivom ’’Platforms’’ izraelskog umetnika Natana Dvira. Izložba je realizovana uz podršku Ambasade Izraela u Beogradu i Grada Beograda.

Natan Dvir je međunarodno priznat i nagrađivan umetnik koji istražuje i promišlja kulturološke, sociološke i političke okolnosti današnjice. Svojim projektom ’’Platforms’’ Dvir istražuje podzemnu arhitekturu Njujorka i međusobne odnose ljudi koji se zadržavaju u tom jedinstvenom ambijentu čekajući vozove. Serije fotografija podsećaju na filmsku traku i triptihe, dok arhitektura same podzemne železnice svojim ogoljenim i geometrijskim linijama uokviruje osamljene pojedince i grupe ljudi, koji nisu sasvim uskraćeni od međusobnog kontakta i izvesne dinamike i narativa. Umetnik nas vrlo vešto, slikovito, prijemčivo i diskretno poziva da uđemo u podzemni svet i proniknemo u intimu i magiju samog trenutka.

Završio je studije ekonomije na Univerzitetu u Tel Avivu i magistrirao fotografiju na njujorškom Univerzitetu vizuelnih umetnosti, nakon čega postaje saradnik u Internacionalnom centru za fotografiju. Živi u Njujorku, a radi širom sveta. Izlagao je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi, Južnoj Americi, Aziji, Australiji i Izraelu uključujući i mnogobrojne muzeje širom celog sveta. Natanove fotografije objavljene su u vodećim internacionalnim časopisima uključujući: The New York Times, Newsweek, Wall Street Journal, Der Spiegel, Stern, Focus, The Times, Daily Mail, Paris Match, Le Monde, Le Figaro, itd. Dobitnik je brojnih internacionalnih nagrada iz oblasti fotografije.