Velike knjige XX veka MART

Tribina: Maks Veber, Protestantska etika i duh kapitalizma

Utorak, 5. mart u 19 časova, Klub Doma omladine Beograda


Predavač: dr Mark Lošonc, naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu
Moderira: Danijela Marković, Institut za studije kulture i hrišćanstva

“Protestantska etika i duh kapitalizma” (1905) Maksa Vebera predstavlja fundamentalno delo u istoriji zapadnih ideja koje ukazuje na važnu vezu između pojedinih aspekata verskih uverenja i etičkih sistema razvijenih unutar ranog protestantizma i razvoja kapitalizma.

Veberova studija ostaje relevantna i danas, uprkos brojnim kritičkim čitanjima.

Na tribini će biti reči i o aktuelnosti knjige i pojedinih Veberovih teza u savremenom dobu, i na mogućnost razumevanja savremenog kapitalizma iz perspektive Protestantske etike.

Institut za studije kulture i hrišćanstva, u saradnji sa Domom omladine Beograda, realizuje tokom 2024. godine ciklus tribina „Velike knjige XX veka” sa ciljem da se pažnja šire, ali i stručne javnosti, skrene na neke od najznačajnijih knjiga objavljenih u dvadesetom veku, koje se bave metafizičkim i religioznim pitanjima, a koje do danas nisu izgubile na svojoj relevantnosti. Cilj je takođe da se publika podstakne na njihovo (ponovno) čitanje i interpretiranje u savremenom kontekstu.

www.domomladine.org