Badjuova prva poseta Beogradu

Edicija Jugoslavija u saradnji sa Studentskim kulturnim centrom Novi Sad, i Domom kulture Studentski grad, omogućila je gostovanje Alena Badjua (Alain Badiou), francuskog filozofa i jednog od najznačajnijih mislilaca sadašnjice.

Badjuova prva poseta Beogradu i Novom Sadu biće obeležena serijom predavanja i razgovora sa publikom 12-14. januara.

[su_box title=”Alen Badju (Alain Badiou)”]Filozof, matematičar, romansijer, dramaturg, osnivač Instituta za savremenu francusku filozofiju (Centre international d’étude de la philosophie française contemporaine), profesor na Ecole Normale Superieure u Parizu, jedan je od najproduktivnijih i najuticajnijih mislilaca današnjice. U svom povratku na platonistički pojam Istine, Badju u centar svog filozofskog sistema smešta četiri procedure istine, koje filozofija prepoznaje kao univerzalne i večne: matematika, umetnost, ljubav i politika. Poslednje objavljene knjige (izbor) : Logike Svetova (Logiques des mondes, Seul, 2006) Drugi manifest za filozofiju (Second manifeste pour la philosophie, Fayard, 2009); Pohvala ljubavi (Éloge de l’amour, Flammarion SA, 2009), Vitgenštajnova antifilozofija (L’antiphilosophie de Wittgenstein, Nous 2009); Komunistička hipoteza (L’hypothèse communiste, Lignes, 2009), Ponovno rođenje istorije (Le Rèveil de l’histoire, Lignes, 2011). Na srpsko-hrvatskom jeziku objavljeno je nekoliko izdanja tekstova Alena Badjua, od kojih izdvajamo: 4 Maja 1968 (iz Komunističke hipoteze), 2010, Edicija Jugoslavija (sveska br. 1), Mračni raspad, O kraju Državne istine, englesko + hrvatsko-srpsko izdanje sa pogovorom, 2009, Jan Van Eyck Academie, Maastricht i Arkzin, Zagreb. [/su_box]