lee kit

Predstavljanje umetnika @ KCB : Lee Kit, Hong Kong

Serija razgovora sa umetnicima zamišljena je kao uvod u predstojeću izložbu Kada se Drugi susreće sa Drugim, šta nije bitno?  i poslužiće kao metod razmišljanja o tome da li tzv. izložba međunarodnog karaktera može da doprinese lokalnoj umetničkoj sceni, kako i na koji način.

Da li izložba, kao format koji sve više pothranjuje potrošačku logiku kulturne produkcije, može da uobliči aktuelni trenutak ili da ga pak proizvede? Postavljajući pitanja, izložba predlaže dugoročnije angažovanje u lokalnom kontekstu, kroz brojna okupljanja i gostovanja umetnika koja će uticati na način na koji će izložba biti osmišljena/struktuirana.

Izložba Kada se Drugi susreće sa Drugim, šta nije bitno? , autorski projekat Biljane Ćirić, nezavisne kustoskinje koja živi i radi u Šangaju (Kina), biće otvorena od 6. juna do 1. jula 2017. u sve tri galerije Kulturnog centra Beograda. Izložba će pokušati da istraži uzroke života između i teškoće koje dovode do sistematskog iseljavanja/premeštanja i do nadmetanja za mesto na karti, za koje smo spremni da žrtvujemo svoje osnovne egzistencijalne principe. Ono šta je danas bitno, a šta ne, kako je navela Francoise Verges, prati rute rasnog kapitalizma, transformaciju zemlje u prostore obrtnih sredstava. Da li nam je potrebno da budemo na karti? Istorijskoj, geopolitičkoj, umetničkoj… kakve karte hoćemo da pravimo kada se nađemo zajedno?

Uvod u izložbu biće gostovanja umetnika koji će se na svom putu u Evropu, neko vreme zadržati u Beogradu radi istraživanja. Globalna mreža i njeni kanali iskoristiće se za ponovno uspostavljanje veza i pretvaranje uslova ograničenog finansiranja u situaciju koja bi mogla da bude produktivna. Posete će omogućiti uspostavljanje veza za saradnju između gostujućih umetnika i domaće umetničke scene.  Umetnik Lee Kit je jedan od prvih umetnika koji je pozvan da učestvuje na izložbi i svoj prvi dolazak u Beograd iskoristiće za istraživanje.

Serija razgovora sa umetnicima u okviru izložbe, subota, 4. februar 2017. u 18.00, Likovna galerija, Knez Mihailova 6

“Kada se Drugi susreće sa drugim Drugim, šta nije bitno?”

  • Gost: Lee Kit
  • Moderator: Katarina Kostandinović
  • Radni jezik: Engleski

Sledeće gostovanje biće kineske grupe umetnika Birdhead, u aprilu 2017. godine.

LEE Kit je rođen 1978. u Hong Kongu, živi i radi u Hong Kongu i na Tajvanu.

[mks_accordion]
[mks_accordion_item title=”Samostalne izložbe“]
A small sound in your head, S.M.A.K., Ghent, Belgium (2016); Hold your breath, dance slowly, The Walker Art Centre, Minneapolis, USA (2016); The voice behind me, Shiseido Gallery, Tokyo (2015); ‘How are things on the west coast?’, Jane Lombard Gallery, New York USA (2014); ‘You (you)’, The 55th Venice Biennale, Italy (2013); ‘Every breath you take.’, Minsheng Art Museum, Shanghai (2012); House M, The Pavilion, Beijing (2012);‘This is not an easy thing.’, Arrow Factory, Beijing (2012); Henry (Have you ever been this low?), Western Front, Vancouver, Canada (2011) i dr.
[/mks_accordion_item]
[mks_accordion_item title=”Grupne izložbe“]
Sharjah Biennial, UAE (2015); Ural Industrial Biennial, Yekaterinburg, Russia (2015); Room Service, Staatliche Kunsthalle, Baden Baden, Germany (2014); Beating in the Bush, Bonnefantanmuseum, Maastrich, The Netherland (2014); Hugo Boss Asia Art, Rockbund Museum, Shanghai, China (2013); The Ungovernables, New Museum, New York, USA (2012); Print/Out, MoMA, New York, USA (2012); Platform in Kimusa, Seoul, Korea (2009); Friends of the Divided Mind, Royal College of Art, London (2009); Sprout From White Night, Bonnier Kuntshall, Stockholm (2008) i dr.
[/mks_accordion_item]
[/mks_accordion]