Pozivnica 4 e1419247140519

91. rođendan Narodnog muzeja Pančevo

Povodom 91. rođendana Narodnog muzeja Pančevo u utorak, 23. decembra u 19h svečano će biti otvorena koautorska izložba „Misterija ili mutna biografija: Marina i Pastoralna scena“  kustosa – istoričara umetnosti Dimitrija Jovanova i kozervatora – restauratora Goradane Stojanov. Narodni muzej Pančevo osnovan je 23. decembra 1923. godine.

Reč je o dva dela pejzažnog slikarstva koja su nastala u tradiciji novovekovne evropske umetnosti sa predstavama tradicionalnih žanr scena. Dela su zanimljiva zbog toga što se o njima ne zna mnogo,  a potiču iz udaljenih krajeva.  Izložbu prati katalog u kome se nalazi istraživanje kustosa –  istoričar umetnosti Dimitrija Jovanova o autorima izloženih dela i dospeću istih u Banat, a na posletku i u Narodni muzej Pančevo, kao i motivima koji se nalaze na njima. Konzervaciju i restauraciju slika, platna i raskošnog ukrasnog rama uradila je konzervator – restaurator Gordana Stojanov koja je u katalogu opisala zatečeno stanje slika i postupak rada na njihovoj konzervaciji i restauraciji.

Krajem oktobra meseca ove godine . Izvršen je prenos „in situ“ gorbne celine i skeletnih ostataka oker groba jamne kulture sa lokaliteta Livade kod Pančeva. Skelet star 4500 godina iz doba eneolita posetioci će moći da vide na jedan dan – 29. decembra.

Narodni muzej Pančevo 91. rođendan dočekuje sa nekoliko kapitalnih invesiticija koje će mu omogućiti  kvalitetniji rad u narednom periodu. Početkom novembra započeti su  konzervatorski – restauratorski radovi na slikarstvu i slikarskoj ornamentici u Svečanoj sali Narodnog muzeja koja je oslikana 1838. godina, a prekrečena posle Drugog svetskog rata. Republički Zavod za zaštitu spomenika kulture uradio je istraživanje 2005. godine kada se došlo do saznanja da ispod krečenog sloja postoji slikana ornametika. Na osnovu tog istraživanja urađen je projekat pomoću koga su obezbeđena sredstva od Ministarstva kulture i informisanja i grada Pančeva. Vrednost projekta iznosi 2.800.000 dinara.

Urađena je i rekonstrukcija krova jednog dela zgrade, a pri kraju je izrada projektno – tehničke dokumentacija za rekonstrukciji zgrade Narodnog muzeja Pančevo koja će, fazno, početi sledeće godine.

Ulaskom u desetu deceniju svog postojanja Narodni muzej Pančevo povećao je programske aktivnosti što je rezultiralo skoro petostruko većim brojem posetilaca u odnosu na prethodnu godinu. Brojne autorske i gostujuće izložbe, radionice, promocije knjiga i filmova, koncerti pružili su publici mogućnost izbora i posetu shodno interesovanjima. Važno je istaći da je uspostavljena izuzetna saradnja sa osnovnim i srednjim školama, kako bi se kod dece i omladine formirao osećaj i potreba za posetom kulturnih institucija.

Muzej je krovna institucija kulture koja se ne bavi  samo proučavanjem, zaštitom i prezentacijom kulturne baštine, već i stvaralaštvom i edukacijom sa zadatkom da sačuva i  dinamično  promoviše  kulturno nasleđe južnobanatske regije i izvrši snažan kulturni, naučni i obrazovni uticaj na svim nivoima.

Strateško pomeranje fokusa muzeja, kao mesta budućnosti, prema  aktivnom i društveno angažovanom radu ostvaruje se kroz programe uključivanja publike kao i uže i šire zajednice.

Tokom godine urađena je reviziji zbirke likovne umetnosti, mikrofilmovanje dokumentacije, započeta je digitalizacija dokumentacije i podela arehološke zbirke na tri dela. Obeleženi su jubileji – 15 godina od bobmbardovanja, 70 godina od oslobođenja Pančeva u Drugom svetskom ratu i 250 godina od osnivanja Banatske vojne granice. Etnološko odeljenje realizovalo je „Muzejsku kreativnu radionicu starih i umetničkih zanata“ i sprovelo istraživanje pod nazivom „Životu banatskih žena na selu“. Na izložbi „Folder Starčevo“ posetioci su mogli da vide predemete iz tridesetih godina 20 veka.

Započeto je sistemsko rekognosciranje opštine Kovin u okviru topografije Banata i sistemsko istraživanje lokliteta Ciglana u Dolovu. Pedagoško odeljenje predsatvilo je i promovisalo retku dečju igru „Popika“ u okviru projekta „Tradicionalne dečje igre u južnom Banatu“.

Narodnom muzeju Pančevo na svečanoj ceremoniji obeležavanja 160 godina od rođenja Mihajla Pupina uručena je nagrada Pupinova medalja za doprinos u promociji lika i dela velikog naučnika.