pozivnica kolarac

Portreti Ilije Milosavljevića Kolarca, Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića

Zadužbina Ilije M. Kolarca predstavlja izložbu u saradnji sa Centrom za konzervaciju i restauraciju

Otvaranje izložbe KONZERVACIJA i RESTAURACIJA TRI SLIKE biće održano u sredu, 20. marta u 10 časova u Muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Reč je o portretima Ilije Milosavljevića Kolarca, Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića koje restaurira Centar za konzervaciju i restauraciju. Izložbu možete posetiti tokom dana 20. marta do 20 časova u Muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine. 

„Restauriranje slika je nauka za sebe, koja zahteva celog čoveka, specijalnu teorisku spremu i slikarsko tehničko znanje, a uz to još i veliko iskustvo, savesnost i ljubav prema predmetu. Restaurator mora poznavati sve slikarske tehnike, celokupni slikarski material prošlosti i sadašnjosti, i pre nego što bi otpočeo sa čišćenjem, on mora da ispita, kojom je tenikom i kakvim bojama slika rađena, pa prema tome da udesi način svoga postupka.” Uroš Predić, citat iz pisma Muzejskom odboru Matice srpske, 1933. godine

Zanimljivo je da se među slikama koje su stigle na konzervaciju i restauraciju u atelje CKR iz Kolarčeve zadužbine našla baš slika Ilije M. Kolarca koju je 1890. godine izradio tehnikom ulja na platnu naš istaknuti slikar Uroš Predić.

Portret Ilije M. Kolarca je naslikan posthumno, po narudžbini Upravnog odbora Kolarčeve zadužbine, a po uzoru na bakropis koji je izrađen u Beču od strane nemačkog grafičara iz Lajpciga, Augusta Vegera*.

Kao što Predić koji je i sam bio veliki poznavalac slikarske tehnologije navodi, konzervacija i restauracija zahtevaju veliko umeće i stručnost, i sa sobom povlače odluke koje će uticati na životni vek umetničkog dela. Specifična problematika konzervatorsko restauratorskih radova podrazumevala je minuciozan rad na restauraciji bojenog sloja, kao i odstranjivanje potamnelog sloja prljavštine koja se nataložila po površini slika.

Konzervatorski tim vodio se principom minimalne intervencije na sve tri slike. Na izložbi „Konzervacija i restauracija tri slike” prvi put su izložene restaurirane slike i prateći panoi na kojima su prikazane faze konzervatorsko-restauratorskog rada.

Tim konzervatora-restauratora CKR koji su radili na ovom projektu čine: Milica Anđelić, Marija Pešanović i Nenad Bogojević Stručni saradnik Kolarčeve zadužbine: istoričar umetnosti Tijana Duka Rukovodilac projekta: stručni konsultant konzervator-restaurator Gordana Jakovljev Zahvaljujemo se Istorijskom arhivu Beograda na korišćenju građe iz Fonda Zadužbine Ilije M. Kolarca.