23

Nova izložba na Kalemegdanu

 Izložba “Iz zbirke rukopisa Narodne biblioteke Srbije” biće otvorena u utorak, 24. decembra  u 13h na Savskom šetalištu, u parku Kalemegdan. Autor izložbe je prof. dr Tatjana Subotin – Golubović.

Posetioci parka Kalemegdan biće u prilici da vide odabir rukopisnih knjiga iz zbirke Narodne biblioteke Srbije, koji svojim opštim izgledom i sadržajem oslikavaju razvoj srpske pismenosti i kulture od srednjeg veka pa sve do prvih decenija XIX veka. Posebno su interesantni i važni oni rukopisi koji sadrže originalna dela stare srpske književnosti, pravne spomenike srednjovekovne Srbije, kao i brojni zbornici antologijskog sadržaja, koji pokazuju koja su prevodna dela vizantijske književnosti bila prepisivana i čitana u srpskoj sredini.

Na 36 printova velikog formata između ostalih biće prezentovani: Beogradski parimejnik (prva četvrtina XIII veka – rukopis izuzetno lepo iluminiran i ispisan osobito lepim kaligrafskim pismom, sadrži priče (parimije) iz Starog i Novog Zaveta koje se čitaju na večernju uoči velikih praznika i na jutrenju u vreme Velikoposnog ciklusa), Bratkov minej (druga četvrtina XIII i prva polovina XIV veka – bogoslužbena knjiga koja sadrži službe svetima nepokretnog (kalendarskog) godišnjeg kruga, rukopis je dobio ime prema zapisu jednog od pisara, prezvitera Bratka koji je prepisao službe za septembar i oktobar u vreme vladavine kralja Vladislava (1234-1243)), kao i Besede Teodora Studita (kraj XIII i početak XIV veka), Lestvica (sredina XIV veka), Zbornik srpskih žitija „taha Marka” (1370/1375), Aleksandrida (druga četvrtina XV veka) i dr.

Izložbu realizuje JP “Beogradska tvrđava” u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije, a zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.