Screen shot 2013 03 29 at 13.05.54

Izložba Asocijacija i funkcija

Izložba skulptura i objekata “Asocijacija i funkcij”, autorki Marijane Popović i Milene Marković, biće otvorena u četvrtak, 4. aprila u 19h u Galeriji opštine Vračar. Izložba će biti dostupna javnosti do 17. aprila.

Postavka obuhvata dve logičke celine: asocijativnu, kojim se predstavlja vajarka Marijana Popović i funkcionalnu kojom se predstavlja dizajnerka Milena Marković.

U likovnom postupku građenja prizora Marijana Popović koristi diskontinuitet gradeći asocijativne celine koje se gledaocu vraćaju kao celoviti simboli, dok u postupku Milena Marković inverzijom očekivanja kod gledaoca stvara privid kontinuiteta površine koja u statičkom i dinamičkom smislu pripada diskontinualnom rakursu.

Iako svaka od ovih celina može da likovno, pa i značenjski postoji, kao samostalna postavka, autorke insistiraju da njihovim poliptičnim aranžmanima nateraju posmatrača na dublju i dugotrajniju igru odgonetanja koja će svavako biti putovanje kroz različite zagonetke, zamke za percepciju i razumevanje publike te ih u tom svetlu treba i posmatrati kao jasan poziv na samostalno identifikovanje plastičkih narativa.