florian

Prof. dr Florian Fitzal: “Bol je netipičan znak raka dojke”

Prof. dr Florian Fitzal lekar Bečke privatne bolnice WPK govori o raku dojke

Wiener Privatklinik je bečka bolnica u kojoj se svake godine leči više od 12.000 pacijenata, od čega je oko 30% internacionalnih pacijenata iz više od 20 zemalja, posebno pacijenata iz Istočne i Centralne Evrope, uključujući i Srbiju. Povodom oktobra, Međunarodnog meseca raka dojke, o ovoj bolesti, faktorima rizika, ranoj detekciji i načinu lečenja govori nam prof. dr Florian Fitzal lekar ove medicinske ustanove, jedine privatne u Austriji koja je dobila sertifikat “Najbolja bolnica na svetu”:

Koji je najveći faktor rizika od raka dojke? Koji bi drugi faktori rizika bili i u kojoj meri oni unapređuju bolest?

Prof. dr Florian Fitzal: Najveći faktor rizika je biološki podtip. Postoje četiri podtipa (trostruko negativan, her2 pozitivan i luminalni A i B) sa her2 poz i trostruko negativnim kao najvećim faktorom rizika. Štaviše, status limfnih čvorova je drugi najvažniji faktor rizika za kasnije metastaze. Stoga su rano otkrivanje i trenutna biopsija prvi najvažniji koraci za izlečenje raka dojke.

Koliko su korisni genetski testovi za otkrivanje mutacija BRCA 1 i BRCA2 gena i koliki je rizik da žena oboli od raka ako nasledi štetnu mutaciju BRCA1 ili BRCA2 gena?

Prof. dr Florian Fitzal: Uz prave indikacije i tačne informacije date ženi, test je izuzetno koristan. Rizik od dobijanja raka dojke sa BRCA mutacijom je oko 75% između 25 i 60 godina u poređenju sa 12% opšte populacije

Da li u slučaju nosilaca ovih gena preporučujete mastektomiju kao metod prevencije? Da li ste imali slučajeve poput Anđeline Džoli?

Prof. dr Florian Fitzal: U Austriji je zakonom zabranjeno preporučivanje profilaktičke hirurgije, to je uvek odluka žene. Međutim, smanjenje rizika sa 75% na 10% je visok kod profilaktičke mastektomije i većina žena sa BRCA mutacijom pre pedesete godine bira ovu opciju. Profilaktička ooforektomija, međutim, može biti važnija počevši od četrdesete godine, jer se rak jajnika takođe povećava ovom mutacijom i možda se neće otkriti tako lako kao rak dojke.
Kako sprovodimo genetsko savetovanje i testiranje, imamo oko 100 žena godišnje koje traže savet u vezi sa BRCA mutacijama, oko 10% konačno ima mutaciju kod ovih unapred odabranih žena.

Koji je najvažniji aspekt ranog skrininga i dijagnoze raka dojke?

Prof. dr Florian Fitzal: Beležimo sve veći broj žena sa rakom dojke ispod 2 cm i bez metastaza u limfnim čvorovima u ranoj fazi otkrivanja. Ovo povećava šansu za potpuno izlečenje i značajno smanjuje smrtnost od raka dojke za 30-40%. Ovo je činjenica koja je naučno objavljena u najvažnijim medicinskim časopisima.

Kako žena može da shvati da bi mogla da ima rak dojke, da li je bol u predelu dojke znak za uzbunu?

Prof. dr Florian Fitzal: Tipični znaci su povlačenje kože i bezbolna opipljiva kvržica unutar jedne dojke, ali to su znaci u kasnijim fazama. U većini slučajeva nema kliničkih simptoma i stoga je neophodno rano otkrivanje mamografom i ultrazvukom, posebno bez simptoma. Bol je netipičan znak raka dojke.

Šta pacijent može da uradi nakon što mu je dijagnostikovan rak dojke, koji je prvi korak?

Prof. dr Florian Fitzal: Prvi korak je da pronađete stručnjaka kao menadžera slučaja koji će vas voditi kroz korake lečenja. Sve počinje pravilnim radiološkim pregledom i biopsijom sa histologijom iz centra za rak dojke.

Koje metode lečenja postoje i koje su novine u lečenju raka dojke?

Prof. dr Florian Fitzal: Postoje lokalne (operacija i radioterapija), kao i sistemske opcije lečenja (endokrini tretman i hemoterapija). Novine su u pogledu novih preparata i metoda za hitnu rekonstrukciju dojke ukoliko je neophodna mastektomija, kao i novih lekova za žene sa metastazama kao što su PDK inhibicija i PDL1 i PIK3Ca inhibitori. Štaviše, najnovije izdanje je lek za veoma agresivni her2 rak dojke kod žena sa ili bez metastaza. Ovaj lek (TDM1) oslobađa hemoterapiju samo unutar ćelije raka dojke čime se smanjuju neželjeni efekti.

foto: PROMO