Nikola Moravčević Grof Sava Vladislavić e1434632301603

Roman o grofu Savi Vladislaviću

Novi istorijski roman Nikole Moravčevića, koji je upravo objavljen u izdanju Arhipelaga, pripoveda o grofu Savi Vladislaviću, jednoj od najuzbudljivijih ličnosti srpske istorije, uticajnom diplomati na dvoru cara Petra Velikog i carice Katarine, čoveku koji je odredio granicu između Rusije i Kine.

Grof Sava Vladislavić je priča o čudesnom usponu čoveka koji je od Hercegovine i Dubrovnika, potom Carigrada i Venecije, baveći se trgovačkim poslom, postao vodeći diplomata najznačajnijih ruskih careva i tajni savetnik na dvoru u Moskvi i Petrogradu.

Roman Nikole Moravčevića opisuje uspon Save Vladislavića u trgovačkim i diplomatskim poslovima, kao i njegove misije u Carigradu, u Veneciji, u krajnjem Sibiru ili u Kini koje postaju istinske avanture jednog najrazličitijim i najizazovnijim događajima bogatog i ispunjenog života.

Prateći život grofa Save Vladislavića, Moravčevićev roman živopisno osvetljava i jednu od najuzbudljivijih epoha u ukupnoj istoriji Rusije. To je vreme cara Petra Velikog i carice Katarine, vreme uspona i padova, vreme velikih iskušenja, ali i vreme velikih promena koje su trajno odredile buduću istoriju Rusije.

Uvek u susretu s velikim događajima svog vremena, grof Sava Vladislavić se zbog dokazanih sposobnosti i nesumnjive posvećenosti brzo po dolasku u Rusiju našao u blizini cara, u samom srcu imperatorskog dvora, kao upečatljiva figura u zbivanjima na dvorovima Moskve i Petrograda.

U romanu Grof Sava Vladislavić posebno plene epizode u kojima Vladislavić diplomatskim umećem spasava cara Petra u izgubljenoj situaciji posle bitke na Prutu, epizode u kojima spasava Puškinovog pretka najpre od ropstva, a potom od progonstva na kinesku granicu, grofova posvećenost Balkanu i pokušaji da se u punoj snazi otvori Istočno pitanje, ili pak pregovori o rusko-kineskoj granici kao misija Savinog života.

Ako je grof Sava Vladislavić u svemu čega se poduhvatio u trgovačkom i diplomatskom životu bio uspešan, njegov privatni život u Rusiji ostaje u senci strašnih porodičnih tragedija.

Povezujući biografiju izuzetne ličnosti jedne istorijske epohe i sliku same epohe, kao i javne i privatne istorije, Moravčevićev Grof Sava Vladislavić jedan je od najboljih istorijskih romana na srpskom jeziku u dugom nizu poslednjih godina.

Riđen u Zagrebu 1935. godine, Nikola Moravčević, pisac istorijskih romana i istoričar književnosti, po završetku Akademije za pozorišnu umetnost Beogradskog univerziteta, otišao je u Ameriku, gde je magistrirao na pozorišnom odseku Umetničkog instituta u Čikagu i doktorirao na odseku za svetsku književnost Univerziteta države Viskonsin u Medisonu. Posle dve godine docenture na koledžu Stivens u državi Mizuri, prešao je na odsek svetske književnosti Univerziteta države Ilinois u Čikagu, gde je 1968. unapređen u vanrednog, a 1971. u redovnog profesora. Na Univerzitetu u Čikagu bio je profesor, osnivač i šef odseka slavistike, a potom i prorektor Univerziteta.

Bio je osnivač i petnaest godina (1980-1994) glavni urednik jedinog naučnog časopisa u Americi posvećenog srpskoj kulturi, Serbian Studies.

U izdanju Arhipelaga objavljeni su na srpskom jeziku Moravčevićevi romani Vitez u doba zlaSvetlost Zapada – Lux OccidentalisBrandenburški končertoVreme vaskrsaBeču na veru, Poslednji despotRadičevo zaveštanje, kao romani i na engleskom jeziku A Brandenburg ConcertoAlbion, Albion.

Moravčević je dobitnik Nagrade „Rastko Petrović“ za životno delo.