postament 1 poster br 2

Bugarski gradovi – drevnost koja živi

Ambasador Republike Bugarske u Beogradu Angel Dimitrov otvoriće izložbu “Bugarski gradovi – drevnost koja živi” u četvrtak, 5. juna u 12.30 časova na Savskom šetalištu na Kalemegdanu.

Posetioci Kalemegdana moći će da se upoznaju sa gradovima jedne od najstarijih evropskih zemalja, koja je bila naseljena još u praistorijsko doba i bogata je materijalnim nasleđem svih epoha poznatih u evropskom Jugoistoku.

“Veliki broj bugarskih gradova ima milenijumsku istoriju. U njihovom liku zidovi tvrđava, pozorišta, stadioni i crkve iz antičke epohe i srednjeg veka žive zajedno sa fasadama modernog doba kao dokaz da je čovek– uprkos istorijskim preokretima – u mogućnosti da sačuva živu vezu između prošlosti i sadašnjosti”.
– ambasador Republike Bugarske Angel Dimitrov

Izložba će moći da se pogleda do 30. juna 2014. godine na Savkom šetališu na Kalemegdanu.

Izložbu realizuje ambasada Republike Bugarske u Beogradu, u saradnji sa Javnim preduzećem “Beogradska tvrđava”.