Screen Shot 2016 10 06 at 15.44.40

Neolitska Vinča povratak u budućnost

Predavanje „NEOLITSKA VINČA POVRATAK U BUDUĆNOST“, Dragana Jankovića, kustosa Muzeja grada Beograda, biće održano u petak, 7. oktobra 2016, godine, u 19,30 časova, u SKC Novi prostor, Kralja Milana 48.

Predavanje se održava u organizaciji Studenskog kulturnog centra, kao deo ciklusa „Praistorija na tlu Srbije“.

Vinča je danas pojam kojim se u svetu obeležava zenit evropskog neolita. Vinča je dala ime jednoj od najprepoznatljivijih praistorijskih kultura u svetu. Arheološki nalazi iz Vinče, i drugih neolitskih nalazišta u ovom delu Evrope, na dramatičan su način promenili naš pogled na praistorijskog čoveka. Ostaci porušenih naselja i kuća govore o njima kao urbanim ljudima sa jako visokom kulturom stanovanja a mnogi predmeti pronađeni na nalazištima vinčanske civilizacije, u imaginarnom muzeju svetske umetnosti zauzeli bi istaknuto mesto.

U to čudesno neolitsko vreme, koje je ostalo upamćeno po najtrajnijem miru, prvi urbani Evropljani slavili su VELIKU MAJKU kao simbol rađanja i života. Oni nemaju kult lovca i kult ratnika, oni ne slave smrt, oni slave život i sve su radili u slavu ŽIVOTA. Znanje, kreativnost, preduzimljivost i pre svega tolerancija prema drugima bile su glavne vrednosti a tadašnji Evropljani osvojili su sve one vrednosti kojima savremena Evropa teži.

Neolitski Vinčani kao vodeća evropska civilizacija tog vremena sa svojim evropskim savremenicima uspostavili su temeljne evropske vrednosti i začetnici su integrativne Evropske ideje. Vinčanska civilizacija, nastala na tradicijama predhodnih kultura centralnog Balkana, je jedan od najznačajnijih pokazatelja autohtonosti i autentičnosti evropske civilizacije i nesumnjivo ima veliki značaj u definisanju evropskog identiteta. (Dragan Janković, kustos Muzeja grada Beograda)