Paja Jovanović Mlada žena u ružičastoj haljini 1930

Lepa Muni model uspešnog slikara

 

Hermina Muni Dauber (Beč, 13. mart 1892 – Beč, 29. avgust 1972) rođena je u Beču. Paju Jovanovića upoznala je 1905. godine, u vreme kada je njen otac radio kao nastojnik u zgradi u kojoj je čuveni umetnik imao atelje.

Lepa i mlada Muni postala je model uglednog i uspešnog slikara a potom i njegova umetnička inspiracija. Venčali su 27. marta 1917. godine u Budimpešti, ona je imala dvadesetpet a on pedesetosam godina.

Umetnik je lepotu voljene žene ovekovečio nizom aktova, alegorijskih i mitoloških kompozicija i portreta. U Legatu se čuva tridest radova na kojima je prikazan lik Muni.

Ona su nastajala tokom dugog niza godina i pokazuju transformaciju umetnikovog modela od anonimnog ženskog akta, preko likova mitoloških boginja u stvarnu, personalizovanu osobu, slikarevu suprugu Herminu Muni Jovanović.

„U skladu sa Kantovim shvatanjima „večne lepote“, Paja Jovanović je još tokom studiranja na bečkoj Akademiji usvojio shvatanje da se suština umetničkog dela sastoji u njegovoj lepoti. Prevedeno u konkretnu slikarsku praksu ovakvo prikazivanje idealne ženske lepote podrazumevalo je pronalaženje savršenog modela, idealnog otelotvorenja pojma. Ženski akt trebao je da bude čulno otelotvorenje pojma lepog, da se dopada neposredno i bez ikakvog interesa. Stoga je prikazujući nago žensko telo umetnik ostao dosledan u opredeljenju da fizički izgled svog modela i umetničke inspiracije – Muni, predstavi ko estetski ideal lepote, potiskujući erotsku dimenziju u drugi plan. Ženski akt se kao tema ne pojavljuje u umetnikovom javnom slikarstvu, on ostaje vezan za domen njegovog ličnog slikarstva zbog čega se najveći broj ovih radova nalazi sačuvan u okviru njegovog Legata.“ (Danijela Vanušić, viši kustos Muzeja grada Beograda).

U Centru za kulturu Mladenovac, u sredu, 23. novembra 2016. godine, u 19 časova, biće otvorena izložba „Muni – umetnička inspiracija slikara Paje Jovanovića“, u okviru koje će posetioci biti u prilici da vide odabir od dvadeset jednog dela akademskog slikara Paje Jovanovića, koja se čuvaju u umetnikovom Legatu u Muzeju grada Beograda. Autor izložbe je Danijela Vanušić, viši kustos Muzeja grada Beograda. Izložba traje  do 30. novembra 2016. godine.