Veče performansa u Bitef teatru

24. i 25. januara

Predstava AEIOU, biće premijerno održano 24. januara u Bitef teatru, dok je repriza već naredne večeri, 25. januara. AEIOU je veče performansa, nastalih u autorstvu koreografa Ane Dubljević, Igora Koruge, Dragane Alfirević, Miloša Sofrenovića i Dragane Bulut…

A -Ana Dubljević

„Problem nije raskol između uma i tela, ni između tela i uma, čak ni između umova, pravi problem je u raskolu izmedju tela i tela, i ne mislimo tu samo na ljudska tela – mislimo na bilo koja tela: kamenje, lavove, losione za kožu, povetarac, enciklopediju itd. Ples budućnosti mora da napusti ljudsko telo i prihvati sva tela nezavisno i bavi se koreografijom orjentisanom na objekat”.

E- Igor Koruga

„Expose je solo performativna minijatura koja se bavi istraživanjem izloženosti subjekta u domenima javnog i privatnog. Autor ispituje koreografiju kao sredstvo i okvir za analiziranje komunikacije između autora/umetničkog rada i gledaoca u izvođačkim umetnostima”

I -Dragana Alfirević

„Ples, koji postaje jedno sa samim sobom, nužno je plesan od strane i putem erotskog postojanja, totalitaran je, auto-revolucionaran, što znači ne-ekonomičan i ne-kapitalistički upravo zato što je, suprotno liberalnom subjektu, totalno ne-refleksivan, nepodeljiv, orgazmičan i proždirući”.

O -Milos Sofrenović

“Možda postoji mogućnost TREĆEG SVETA – sveta u kome prihvatamo paralelno postojanje fragilnosti i brutalnosti unutar svakog od nas ponaosob i izvan svakog od nas – oba sveta su koliko fragilna, toliko su i brutalna ili obrnutim redosledom – kao u kavezu koji podseća na formu kruga. Nije li velika šteta?”

U -Dragana Bulut