11 Salon plakat konkurs SRP 316mm x 480mm 1

Konkurs 11. Međunarodnog salona stripa

11. Međunarodni salon stripa biće održan od 26. do 29. septembra u Srećnoj galeriji SKC-a. Konkurs je otvoren do 15. avgusta. Žiri će pristigle radove selektovati za veliku izložbu i zvanične nagrade Salona.

Propozicije za učesnike:

• Pravo učešća imaju autori svih uzrasta

• Kandidat, prevashodno, rad na konkurs šalje poštom ali će biti prihvaćeni i radovi koje kandidati lično donesu.

• Rad može biti delo jednog ili više autora

• Kandidat može podneti samo jedan rad u originalu ili dobroj kopiji, obima od 1 do 4 table (A3 ili A4 formata)

• Odabir teme, žanra i autorski pristup, potpuno su slobodni

• Ne isključuje se mogućnost prihvatanja rada sa strip tematikom u drugim medijima (reljef, skulptura, instalacija, objekat…)

• Tekst u stripu mora biti na jednom od jezika naroda ex-jugoslovenskih republika ili engleskom jeziku.

• Uz rad je obavezno poslati (na računaru ili čitko, štampanim slovima, popunjenu) PRIJAVU NA KONKURS ZA 11. MEĐUNARODNI SALON STRIPA koja se može preuzeti sa www.skc.rs ili dobiti u SKC-u pri predavanju radova na konkurs.

• Svaku tablu rada na poleđini označiti brojem (primer: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4)

Napomena: Bez ovih podataka rad se neće uzimati u razmatranje

Nagrade:

• GRAND PRI SALONA /uključuje novčani iznos od 1.000 eura /

• Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu klasičnog strip jezika

• Nagrada za najbolje ostvarenje u domenu alternativnog strip jezika

• Nagrada za najbolji scenario (ideju)

• Nagrada za najbolji crtež

• Specijalna nagrada žirija za inovaciju

Takmičari do 15 godina starosti:

• MLADI LAV (najbolji rad u kategoriji)

• Specijalna nagrada žirija za najbolju ideju

• Specijalna nagrada žirija za zreo i maštovit izraz

• Specijalna nagrada žirija za najmlađeg učesnika

• Nagrade prijatelja i sponzora Salona