Screen shot 2014 04 17 at 11.33.251

Izložba Zagledan u nebo na Savskom šetalištu

U okviru manifestacije “Dani Beograda”, gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević otvoriće izložbu “Zagledan u nebo” na Savskom šetalištu na Kalemegdanu, u četvrtak, 17. aprila u 15h. Za potrebe izložbe korišćene su i fotografije građana, koji su se odazvali javnom pozivu za saradnju, i Javnom preduzeću “Beogradska tvrđava” ustupili fotografije iz svojih privatnih zbirki i kolekcija, što je dodatno doprinelo sagledavanju ovog perioda iz jednog drugačijeg ugla.

Kompleksna tema o dešavanjima od pre 70 godina, u periodu od proleća do jeseni 1944. godine biće obrađena kroz svedočanstvo književnika i nobelovca Ive Andrića, koje je ostavio u svom “Ratnom dnevniku” (objavljen u Sveskama Zadužbine Ive Andrića, Godina I, sveska 1, Beograd, jun 1982. godine).

Izložbu realizuje JP “Beogradska tvrđava” u saradnji sa Muzejom grada Beograda i Vojnim muzejom u Beogradu, a zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Autori izložbe “Zagledan u nebo” izabrali su jedinstven put u predstavljanju događaja vezanih za savezničko bombardovanje Beograda 1944. godine, koje će značajno uticati i na današnji izgled Beogradske tvrđave, s obzirom da su tada postradali i brojni objekti na samoj Tvrđavi.

Sam koncept i izbor materijala predstavlja nesvakidašnju priču i izložbu koja će privući veliki broj posetilaca i zainteresovati stručnu javnost.