pozivnica

Izložba “Arheologija Beogradske tvrđave” na Kalemegdanu

Izložba fotografija “Arheologija Beogradske tvrđave” biće otvorena u sredu, 10. oktobra 2018. godine u 12.00 časova na Savskom šetalištu na Kalemegdanu. Izložbu će otvoriti direktor Arheološkog instituta u Beogradu dr Miomir Korać, kao i njeni autori Vesna Bikić, naučni savetnik i Stefan Pop Lazić, naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu.

Beogradska tvrđava predstavlja slojevit i veoma složen spomenički kompleks koji je nastajao u dugom vremenskom rasponu od I do XVIII veka. Njen nastanak i razvoj neotuđivi su deo istorije Beograda. Sve razvojne etape grada ostavile su svoje tragove među kulturnim slojevima Tvrđave, pretvarajući je tako u bogatu riznicu prošlosti. Mnoga razdoblja dinamične istorije Beograda obogaćena su saznanjima i spašena od zaborava upravo zahvaljujući podacima koja su pružila arheološka istraživanja Tvrđave.

Prva arheološka istraživanja Beogradske tvrđave započeta su još 1936. godine. Do danas, ostvareni su rezultati koji ne samo da imaju svoju naučnu dimenziju, već otkrivaju nove likove „najslavnijeg grada na Dunavu“, kako je Beograd u prošlosti nazivan zbog važnosti zbira njegovih funkcija.

Izložba fotografija o arheologiji Beograda predstaviće novije rezultate arheoloških istraživanja u kompleksu Beogradske tvrđave koje je Arheološki institut – Naučnoistraživački projekat za Beogradsku tvrđavu realizovao u prethodnoj deceniji, samostalno i u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i JP „Beogradska tvrđava“, sredstvima Sekretarijata za kulturu Skupštine grada Beograda i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Sadržajem izložbe biće povezana delatnost nekoliko generacija istraživača Beogradske tvrđave i institucija koje se na različite načine bave njenim sveobuhvatnim nasleđem.

Izložbu realizuje JP “Beogradska tvrđava”, kao sastavni deo programa manifestacije “Dani Beograda”.