fbpx

Balkon ka Balkanu

Umetnički festival Balkon ka Balkanu održaće se u javnom prostoru Marktplaca u Baden-Badenu od 19. do 21. septembra 2014. godine sa učešćem četrnaest umetnika iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Nemačke.

Bogati program sastoji se od instalacija, filmova i performansa, koji predstavljaju ličnu sliku Balkana koji je uvezan mnogim mitovima.

Umetnici: Šota Bukoši (Shota Bukoshi), Štefani Buš (Stefanie Busch), Jane Čalovski (Yane Calovski), Hristina Ivanoska, Jana Jakimovska, Gjorgje Jovanovik, Adela Jušić, Božidar Katić, Vikenti Komitski, Mladen Miljanović, Alban Muja, Marta Popivoda, Boba Mirjana Stojadinović, Nenad Tonkin.