Promocija knjige ZdravaZenaSmall 4169

Prim.dr sci. med Fatović Milićević: “Od genetske predispozicije za neku bolest stil života značajniji”

Prim.dr sci. med Božica Fatović Milićević je spec. za ginekologiju i akušerstvo

Ne mora da znači da ćemo se sigurno razboleti od neke hronične bolesti od koje su oboleli nama bliski članovi porodice. U prilog tome, između ostalog, idu i istraživanja koje za temu imaju dužinu ljudskog života i njenu povezanost sa stilovima života. Međutim, pre nego što vam kao lekar budem govorila više o zdravom načinu života žene, podsetićemo se šta je to ustvari zdravlje, kako mu možemo pristupiti, ili šta je to što je važno da kod sebe i svojih bližnjih negujemo.

Savremena istraživanja pokazuju da je stil života značajniji od genetske predispozicije za neku bolest. Ne mora da znači da ćemo se sigurno razboleti od neke hronične bolesti od koje su oboleli nama bliski članovi porodice. Osoba koja ima neku naslednu bolest u porodici, a trudi se da živi zdravo, može imati duži i kvalitetniji život od osobe koja nema takvo porodično opterećenje, ali ne živi zdravo (nepravilno se hrani, nije fizički aktivna, ne pridržava se mera opšte i lične higijene, sklona je zloupotrebi duvana, alkohola i droga).

Zdravlje je, takođe, određeno mnogim faktorima, kao što su životna sredina, radno mesto, kultura, verovanje, navike, obrazovanje, prihodi, itd.

Promocija knjige ZdravaZenaSmall 4280
Prim.dr sci. med Božica Fatović Milićević je spec. za ginekologiju i akušerstvo

Vaše zdravlje će biti velikim delom rezultat načina života koji vodite.

Šta podrazumevamo kada kažemo zdravlje?

Holistički pristup zdravlju je filozofija, fundamentalno verovanje koje integriše fizičke, mentalne, emocionalne i duhovne elemente zdravlja.

 • Mentalno zdravlje obuhvata koncepte, ideje, misli, navike, disciplinu.
 • Duhovno zdravlje je definisano kao osećaj povezanosti sa svim živim bićima, okolinom, živom i neživom prirodom, kao i ekosistemom u kome čovek živi.
 • Emocionalno zdravlje obuhvata prepoznavanje, razumevanje, prihvatanje, disciplinu, ljubav, privatnost, kao i granice (koje postavljamo sebi i drugima).
 • Fizičko zdravlje obuhvata: vazduh, vodu, hranu, odeću, sklonište, vežbanje, zdrav seksualni život.

Promocija zdravlja je definisana kao proces kojim se poboljšava sposobnost ljudi da povećaju kontrolu nad sopstvenim zdravljem i zdravljem svojih bližnjih, kako bi ga unapredili i očuvali. Njen je osnovni cilj da pomogne ljudima da usvoje zdrav stil života ili promene način života, radi dostizanja optimalnog zdravlja.

Pozitivan stav prema zdravlju ima osoba koja ima dispoziciju da na ispravan način vrednuje važnost zdravlja i zdravog načina života i preduzima određene akcije, odnosno formira ponašanje koje vodi zdravlju.

Osnovne komponente zdravog stila života, su:

 1. Pravilna ishrana
 2. Fizička aktivnost
 3. Biti slobodan od PAS (psihoaktivnih supstanci: duvana, alkohola i droga)
 4. Dobro razvijene veštine komunikacije
 5. Mogućnost kontrole stresa
 6. Promocija reproduktivnog zdravlja
 7. Prevencija polno prenosivih infekcija i AIDS-a
 8. Lična i opšta higijena
 9. Pravilan odnos prema životnoj sredini

Drage moje, visoko vrednujte svoje zdravlje i uvek budite spremne da za njega nešto i preduzmete. Znajte da samo zdrava žena može realizovati svoje osnovne potrebe, i tako voditi ispunjen i srećan život.

Bar jednom godišnje, odvojte za sebe vreme i sredstva i obavite jedan generalni sistematski zdravstveni pregled. Porodična anamneza i prisustvo izvesnih bolesti kod bližih srodnika treba da nam budu signal za posebno obraćanje pažnje na organe i sisteme koji su obolevali kod njih.

foto: Tijana Janković-Jevrić // Miss Stills Photography