ID 100111527

Plivači žive duže

Da li ste znali da profesionalni plivači žive duže? Pored toga što se rekreiramo, redovnim plivanjem osiguravamo svoje zdravlje u budućnosti a ono jeste i najvažnije, tvrde naučnici.

Ako se koliko-toliko zdravo hranimo, izbegavamo duvan, koliko god je to moguće, i često odlazimo na plivanje, nema sumnje, činimo dobro za naše telo i kupujemo kartu za dug život.

Pojedinci koji praktikuju redovno plivanje, svoj život mogu da produže i do neverovatnih deset godina, što je u današnje vreme prava premija!

Istraživanje koje je sprovedeno na Univerzitetu u Čikagu pokazuje da pojedinac koji redovno odlazi na plivanje i zdravo se hrani, ima normalan krvni pritisak i može da se okarakteriše kao super zdrava osoba u današnje vreme.

Plivači takođe imaju jako i zdravo srce pa je stopa smrtnosti od bolesti srca 80 odsto niža u odnosu na ostale pojedince koji nisu fizički aktivni i koji su postali prave kante za otpatke.

Ustanovljeno je takođe da deca koja uče da plivaju od najranijih godina, dostižu spektar određenih veština (usmeno izražavanje, oblast pismenosti i informisanosti) znatno ranije i bolje od ostalih vršnjaka a i pametija su!

foto:  David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net