plakat 2014

Festival Telo kao životni kompas, 2014

Tema trećeg po redu Festivala Telo kao životni kompas jeste transformacija, osnovna zakonitost našeg sveta i života. Festival će biti održan od 16. do 19. maja u DKSG-u.

Uglavnom kroz radionice, sa aspekta multidisciplinarnih stručnjaka, učesnici Festivala će ponuditi odgovore na određene izazove brzih promena pred kojima se nalaze telo i duša savremenog čoveka.

Program je podeljen na četiri dela: transformacija putem pokreta, transformacija putem umetnosti, transformacija putem misli, transformacija putem dodira. U okviru ovih segmenata učesnici će zajedno sa posetiocima osvestiti procese koji se događaju, na primer, u životu jedne žene za vreme trudnoće, porođaja, kao i u periodu posle rađanja, zatim u životu majke koja doji/ne doji bebu; kroz radionice će učesnici moći da iskuse šta se događa kada naše telo zapleše slobodnim plesom, a šta kada zapleše sa senkama, zatim koliko su važni čak i najmanji pokreti kakvi su pokreti oka i koliko oni mogu biti korisni u prevazilaženju trauma, paničnih napada i sl.; pomoću peska, muzike i crteža posetioci će shvatiti svu lekovitost koju umetnost ima i za dušu, ali i za telo; buđenjem dva zapostavljena čula u životu savremenog čoveka − čula mirisa i čula dodira dolazi do velikih promena koje blagotvorno deluju na čoveka u celosti.