Screen shot 2014 02 03 at 12.53.06

Holi festival, eksplozija boja

Holi je hinduistički drevni festival, poznat kao Festival boja. On je jedan od najbitnijih i najsvečanijih festivala u Indiji i obuhvata više rituala.

Boje su oduvek igrale bitnu ulogu u različitim kulturama. One su jedinstveni moćni simboli. Religije su, takođe, uočile njihovo značenje i utvrdile njihovu simboliku.

Indija je zemlja koja slavi boje na specifičan način. To se vidi ne samo kroz njihovu garderobu, hramove, svakodnevni život, već i kroz jedan od najstarijih i najznačajnijih festivala, Holi – Festivala boja.

Holi – Festival boje slavi se svake godine u mesecu hindu Phaluna, na dan punog meseca krajem februara ili početkom marta. Ove godine, 2014., to je 17. mart, dok će 2015. to biti 6. mart.

Istoričari smatraju da je Holi nastao vekovima pre Hrista. Slavi se hiljadama godina u Indiji i Nepalu, a njegovo značenje se menjalo tokom vremena. Smatra se da je na početku predstavljao ritual tek udatih žena za sreću novog doma. Vremenom, na dan ovog praznika, objavljivale su se veridbe i sklapali brakovi, a poslednjih pet vekova simbolizuje početak letnje sezone.

U različitim delovima Indije na drugačiji način se proslavalja ovaj praznik. Kao i sama Indija, i ovaj praznik je prožet raznovrsnim običajima i tradicijama. Takođe, ovaj praznik se slavi i van Indije. A zavisno od regiona, naziva se još i Holaka, Phagva, Dhulheti, Dhulandi ili Dhulendi.

Danas se za Holi može reći da slavi bojama proleće, ili je pak proslava u čast boja. Osnovna karakteristika ovog festivala je izlazak na ulice i bacanje boja, tj. međusobno prskanje obojenom vodom u znak dobrodošlice proleću (ali i zahvalnost za dobru žetvu). Oblaci boja eksplodiraju u vazduhu, dok jedni druge boje kao izraz njihove ljubavi. Slave sezonu radosti i nade. Festival je ispunjen zabavom, izaziva smeh i entuzijazam među ljudima. Boje se uglavnom prave kod kuće od lišća, cveća i začina. Ovaj festival slave sve generacije. Hramovi tada bivaju lepo dekorisani, pevaju se pobožne pesme, i organizuju se male predstave koje odražavaju duh festivala.

Postoje mnoge zanimljive priče u vezi sa poreklom ovog festivala. On je sećanje na hindu mitologiju. Najpopularnije priče о Holi poreklu odnose se na ‘Holika Dahan’ i Legendu о Radh – Krishan. Holika Dahan se dovodi u vezu sa Holi festivalom zbog paljenja logorske vatre. Tokom večeri, početka festivala, pali se velika logorska vatra oko portreta boginje Holike, i ljudi plešu i pevaju oko nje.

Vatra je simbol uništenja zlih demona Hindu mitologije, pobedu dobra nad zlim.

Sledećeg dana uz tradicionalne Holi pesme, počinje centralna tema festivala, gađanja bojama. Dok je legenda о Radh – Krishan usko povezana sa tradicijom boja, gde se upravo naš voljeni boji kao izraz ljubavi.

Čovečanstvo, kroz svoju istoriju, simbolizuje boje na mnoge načine. Doživljaj kvaliteta svetla je potpuno ličan i kao takav inspiriše fantaziju, što vidimo i u ovom  festivalu. Stoga, ga pozdravljamo u čast boja!

foto: YouTube screenshot