POSTER ZA NOVINE sm

Otpočelo izvođenje radova na rekonstrukciji i restauraciji Malog stepeništa na Beogradskoj tvrđavi

Nakon uspešne saradnje sa Turskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju – TIKA, na izradi projektne dokumentacije i nakon izvođenja radova na rekonstrukciji, restauraciji i prezentaciji česme Mehmed paše Sokolovića kao i na rekonstrukciji i restauraciji Damad Ali pašinog turbeta, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda nastavlja dalje radove na Beogradskoj tvrđavi.

21. novembra 2017. godine otpočelo je izvođenje radova na rekonstrukciji i restauraciji Malog stepeništa na Beogradskoj tvrđavi po projektu koji je uradio Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Radove finansira  TIKA (Turska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – Kancelarija za koordinaciju programa u Beogradu). Vrednost radova  iznosi oko 17 miliona dinara i očekuje se da će radovi trajati do kraja juna 2018. godine.

Malo stepenište se već dugi niz godina nalazi u veoma lošem stanju. U toku svog postojanja ono je pretrpelo i veća oštećenja nakon bombardovanja, a poslednji radovi na restauraciji nisu statički sanirali stepenice, koje sada usled sleganja terena imaju dodatni faktor propadanja. Rdovima je predviđena statička sanacija, konsolidacija kamena, zamena nedostajućih i veoma oštećenih delova originalnim kamenom i vraćanje autentične forme stepeništa koje je delimično zatrpano i prekriveno asfaltom.

Malo stepenište Savskog šetališta, autorsko delo arhitekte Jelisavete Načić iz 1903. godine je izvedeno u duhu arhitekture akademizma. Predstavlja reprezentativni primerak parkovske arhitekture, jedinstven u trenutku podizanja, kao i integralni deo Savskog šetališta i parkovskog uređenja Velikog Kalemegdana, izvedenog u maniru parkova evropskih metropola nastalih krajem XIX i početkom XX veka koji nose odlike reprzentativnog gradskog parka fine de siecle.

Malo stepenište Savskog šetališta poseduje arhitektonsko-urbanističke i kulturno-istorijske vrednosti. Nalazi se u okviru Beogradske tvrđave, koja je utvrđena za kulturno dobro od izuzetnog značaja.