suze

Koliko para, toliko… suza

Profesionalne kineske narikače

Ona je kusangren, najtužnija osoba na sahranama…

Hu Xinglian, pada na kolena, jeca i nariče. Potresna scena u kojoj je ona glavna uloga! Unajmljena od strane rodbine pokojnika, ona je tu da se pobrine da sve prođe u najvećoj žalosti.

Ona na sahranu dolazi adekvatno obučena, sa šestočlanom grupom saradnika. Obaveštava se na licu mesta o životu pokojnika kako bi izgledalo da ga godinama poznaje.

Kako se na takvim obredima služi hrana za pokoj duši, ona se ne ustručava da jede i pije sa rodbinom pokojnika. Nakon toga počinje da kuka u mikrofon i plače nad kovčegom.

“Zašto si nas tako rano napustio? Zemlju si zavio u crno, reke i potoci plaču da bi ispričali tvoju priču – priču o poštenjačini”, nariče Hu. “Plačem zbog tvoje dece i unuka. Tako nam je žao što te nismo mogli zadržati. Ovo je zbogom, nema povratka. Dobro nam se čuvaj.”

Nakon toga Hu pada na kolena i neko vrijeme puzi, a potom se rukuje sa bliskim članovima porodice pokojnika.

Potom sledi neka vrsta veselja, igra i ples trbušne plesačice, što je sastavni deo programa grupe profesionalnih narikača. Hu kaže da na taj spektakl ne treba gledati kao na nedostatak poštovanja prema mrtvima.

“Pozdravljanje sa pokojnikom je veoma važan trenutak, tako da ceremonija mora biti adekvatna. Ako se to ne desi, na decu će se gledati kao na siročiće koji ne poštuju svoje starije”, objašnjava plesačica Lin iz Huine grupe.

Kineska tradicija nalaže da najbliža rodbina pokojnika mora svoju bol da izrazi glasno, sa mnogo suza. Ako dovoljno ne plaču, samim tim se smatra da nisu dovoljno pobožni. Upravo zbog toga se angažuju profesionalci poput Hu, koja sa svojom grupom, ceremoniju oplakivanja, uz adekvatan honorar, čine najtužnijom mogućom, dostojnom velikana.

Hu ističe da je njen posao veoma naporan:”Morate izraziti tugu i bol za porodicu koja je izgubila nekog voljenog. Zato morate imati sjajnu kontrolu nad svojim emocijama.”

Foto: publicdomainpic