Screen Shot 2020 02 05 at 15.00.16

Podizanje plantaže oraha – Šta je važno znati, prvi koraci i priprema

Prilikom podizanja plantaže oraha potrebno je biti vrlo pažljiv, a pre toga informisan i stručno savetovan. Čak i male greške mogu da prouzrokuju velike štete, koje se kasnije vrlo teško mogu otkloniti.

Na šta treba obratiti pažnju ukoliko ste se odlučili za sadnju oraha ipodizanje prave plantaže?

Orah se može gajiti na zemljištima različite plodnosti. Međutim, prvi korak je svakako ispitivanje zemljišta. Ipak, smatra se da su najpogodnija duboka i rastresita zemljišta, s dovoljno vazduha i vode. Takvi su černozem i aluvijalni nanosi. Od velike važnosti je i stepen kiselosti zemljišta, tačnije  ph vrednost. Orah uspeva na kiselim i alkalnim podlogama, ali najbolja su zemljišta neutralne reakcije. 

Ne preporučuje se sadnja na zatvorenim položajima zbog potencijalne opasnosti od izmrzavanja i pojave gljivičnih bolesti. Biraju se blagi nagibi izloženi povetarcu i severne strane, zbog manje izraženih promena temperature i kasnijeg početka vegetacije. 

Najbolje se primaju sadnice posađene u jesen, ali se zemljište mora pripremiti najkasnije do kraja septembra. 

Postupci kod pravljenja plantaže oraha

Neophodno je vađenje i krčenje žila, korova i svih biljnih ostataka. Adekvatnom pripremom zemljišta umanjuje se opasnost od truljenja korena kod novog zasada. Takođe, da bi se izbeglo zabarivanje, zemljište je potrebno poravnati. Sledeća faza je rasturanje organskog i mineralnog đubriva. Na obeleženim mestima je potrebno iskopati jame i unutar njih se postave sadnice. 

Ukoliko se i u toku sadnje dodaju đubriva, jamice moraju biti malo veće. Koren se oštrim makazama skrati na 20-25 cm, mada kod proverenih uzgajivača kvalitetnih sadnica ovaj postopak može biti već tamo obavljen. 

Kako vetar ne bi iskrivio novopostavljenu sadnicu, na južnoj strani jame, 10 cm od sredine pobije se pritka, uz koju će se kasnije sadnica. Više od polovine jame se ispuni mešavinom zemlje i zgorelog stajnjaka. Potom se sadnica postavlja sa severne strane pritke i koren zagrće prvo zemljom, a potom preostalom smešom. Zemlja se protrese i nagazi pa se ponovo doda novi sloj i nagazi. 

Ukoliko je sadnja u ranu jesan koja može biti suva i topla, potrebno je zaliti sa 10 litara vode. Nakon nekoliko sati, kada zemlja upije dosutu vodu, jama se napuni do vrha. Na lakim i peskovitim zemljištima, zbog jačeg isušivanja preporučuje se sadnja 5 do 10 cm dublje. 

Nabavka sadnica oraha

Kada je reč o nabavci sadnica oraha kao i u ostalim voćnim sortama, najvažniji je kvalitet sadnog materijala, te je preporuka da se ili kupe sertifikovane sadnice, ili da se one nabave od proverenih poljoprivrednih proiuzvođača.

Sadnja oraha može da se vrši i iz semena, ali je daleko bolje da se kupe kalemljene sadnice, jer je u tom slučaju mnogo bolji i prinos i kvalitet plodova. 

Za dodatne savete, informacije i edukaciju posetite sajt ekskluzivnog distributera sadnica oraha na našim prostorima. Kompanija “Chandler Walltree” će vam dati prave upute i adekvatno vas usmeriti kada je reč o sadnicama oraha i orašastog voća, pravljenja plantaže, ispitivanja zemljišta, orezivanja i oprašivanja, kao i mnogo drugih postupaka.