Veritas

Veritas predstavio Veritas Alta: najsveobuhvatniju platformu za upravljanje podacima u oblaku

Osnažuje korisnike da ubrzaju svoj prelazak u okruženje oblaka, bez žrtvovanja kontrole nad zaštitom podataka, elastičnošću aplikacije ili usaglašenosti podataka

Veritas Technologies, lider u upravljanju podacima u okruženjima s više IT oblaka, danas je unapredio svoju strategiju Autonomnog upravljanja podacima (AUP), pokrenuvši Veritas Alta, platformu za upravljanje podacima u oblaku koja pomaže preduzećima u prebacivanju u oblak zadataka kritičnih za misiju preduzeća. Veritas Alta koristi prednosti oblaka kako bi smanjio troškove, pojačao otpornost na rensomver i osigurao da podaci budu zaštićeni, dostupni i regulatorn usaglašeni. Veritas je takođe predstavio Veritas Alta View, konzolu za upravljanje zasnovanu na oblaku, koja pruža objedinjeni prikaz i kontrolu celokupnih podataka koji su u vlasništvu preduzeća – preko ivice mreže, centra podataka i oblaka – a sve to iz jednog interfejsa.

Proliferacija okruženja u više oblaka (multi-cloud) krči put za transformativnu infrastrukturu i razvojnu platformu za  aplikacije preduzeća. Međutim, klijenti kroz zajednički model odgovornosti sa dobavljačem usluga u oblaku (CSP) snose svoj deo odgovornosti nad bezbednošću, zaštitom, regulatornom usaglašenošću  i dostupnošću podataka u oblaku. Alatke koje nude CSP-ovi pružaju bazičnu funkcionalnost, ali aplikacije kritične za misiju preduzeća zahtevaju mogućnosti po standardima velikih organizacija, optimizovano upravljanje troškovima i vidljivost i mobilnost podataka između više oblaka.

Greg Hjuz, glavni izvršni direktor u Veritasu je rekao: “Naš pristup tzv. multi-cloud operacijama donosi više od 30 godina inovacija u upravljanja podacima po standardima velikih preduzeća (enterprise-class) dok rešavamo potrebe jedinstvene za oblak.  Veritas Alta unapređuje našu misiju da osnažimo korisnike da poseduju i kontrolišu svoje podatke bez obzira gde se oni nalazili – u prostorijama kompanije ili u oblaku – istovremeno smanjujući operativnu složenost i troškove povezane sa upravljanjem okruženjima sa više oblaka.”

Veritas Alta: Ultimativna kontrola u oblaku

Veritas Alta isporučuje objedinjenu platformu za upravljanje podacima u oblaku koja pruža najširi u industriji niz usluga upravljanja podacima za velika preduzeća i okuplja kompletan Veritasov portfolio rešenja za okruženje oblaka.

Veritas Alta se usresređuje na tri ključne oblasti:

Zaštita podataka sa nenadmašnom otpornošću na rensomvere: Veritas Alta zaštita i oporavak podataka se pokreće od strane Cloud Scale tehnologije, Veritasove arhitekture koja je izvorno projektovana za IT oblak i pruža korisnicima izbor modela potrošnje, uključujući i uslužni model rada. Kombinuje automatizaciju, veštačku inteligenciju i elastičnu arhitekturu kako bi se isporučila najsigurnija, najautonomnija i najisplativija trenutno dostupna zaštita podataka u oblaku. Zajedno sa Alta View alatkom klijenti mogu da štite i kontrolišu svoje podatke u bilo kom okruženju, smeštene unutar ili izvan kompanijskih prostorija, a sve to kroz jedan korisnički interfejs.

Elastičnost aplikacije koja isporučuje dostupnost do 99.999%: Veritas Alta elastičnost aplikacije donosi dostupnost tzv. enterprise klase u oblak, omogućava prenosivost aplikacija između različitih oblaka i optimizuje potrošnju skladišta podataka  uz do 50% sniženje troškova i 200% veće performanse naspram uporedivih rešenja.

Usaglašenost sa podacima radi osvetljavanja i remedijacije informacionih rizika: Veritas Alta „usaglašenost podataka kao usluga“ omogućava preduzećima da hvataju podatke sa svih komunikacionih platformi i automatizuju klasifikaciju sadržaja, smanjuju operativnu složenost i omogućavaju korisnicima da sve zabeleže, arhiviraju bilo gde i otkriju šta je važno.

Veritas Alta View: Kontrolišite podatke bilo gde

Veritas Alta „prikaz“ obezbeđuje konzolu za upravljanje zasnovanu na oblaku koja omogućava korisnicima da upravljaju celokupnim svojim štićenim vlasništvom podataka, unutar kompanijskih prostorija i u oblaku, iz jednog korisničkog okruženja. Umesto da nadgledaju više rešenja za različita radna opterećenja u internim okruženjima i u okruženjima IT oblaka, klijenti mogu da koriste samo jednu upravljačku konzolu za podatke na bilo kojoj lokaciji u više domena.

Veritas Alta View integriše Veritasovu mašinu za analitiku kako bi korisnicima pružio kompletno izveštavanje, uvide s opcijom preduzimanja akcija i potpuni pogled na njihovo sajber-bezbednosnu posturu širom njihovog „imanja podataka“. On koristi AI i mašinsko učenje za sprovođenje autonomnih akcija za upravljanja podacima, oslobađajući IT tim da se može fokusirati na transformacione aktivnosti. Sa Veritasovom mašinom za analitiku, kupci su smanjili troškove IT upravljanja za 90%, i realizovali 28-procentno smanjenje potrošnje IT resursa u oblaku.

Kristof Bertran, direktor prakse u Enterprise Strategy Group-u, rekao je: “Organizacije su često zbunjene oko svojih SLA ugovora za zaštitu podataka kada presele svoje podatke i/ili aplikacije u oblak, i mogu pomisliti da je time njihova odgovornost osiguranja zaštite ovih digitalnih sredstava nekako ublažena ili je ona pak isključivo  na CSP-u.

Realnost je mnogo drugačija: podaci su zapravo uvek u odgovornosti organizacije.  U okruženju sa više oblaka, koje postaje norma, ovaj prekid veze sa zaštitom podataka lako može da se pogorša, posebno kada organizacije koriste mnogo različitih i loše orkestriranih mehanizama zaštite podataka i upravljanja podacima.  Ograničavanje broja samostalnih rešenja je preko potrebno, što je izazov koji Veritas preuzima sa svojom Alta objedinjenom platformom za upravljanje.”