Screen Shot 2019 04 30 at 11.52.27

MDS Net@work 2019 konferencija otvara vrata modernog inženjeringa

Kompanija MDS informatički inženjering u saradnji sa partnerskom kompanijom Cisco, organizovala je svoju tradicionalnu MDS Net@work konferenciju koja je i ove godine okupila veliki broj korisnika, eminentnih stručnjaka i predavača iz Srbije i regiona.

Centralne teme konferencije bile su aktuelna Cisco rešenja iz oblasti kolaboracionih tehnologija, bežičnih mreža, bezbednosti, Data Centara, kao i konkretnih primera rešavanja poslovnih problema. Pored pomenutih tema govorilo se i o novim smernicama za upravljanje postojećim IT resursima, kao i načinima kako je moguće unaprediti iste uz opravdana ulaganja. Gotovo sva predavanja su isticala evoluciju inženjeringa, prilagođavanja poslovnim okruženjima, kao i ključnim momentima koji su doprineli da u poslednjih 20 godina postane ono što jeste – nosilac kompletnog razvoja privrede.

Predstavnici kompanije Cisco upoznali su posetioce konferencije sa tehnološkim novitetima ukazujući na njihove prednosti, lakoću implementiranja i konkretne prednosti koje donose u radu. Govoreći o tome šta je Cisco bio nekada, a šta danas i kakvi su potencijalni planovi razvoja, u više navrata su ponovljene ključne vrednosti kompanije: profesionalni partneri od poverenja, kao što je MDS informatički inženjering. 

“Danas govorimo o tome kako je inženjering kroz svoj razvojni put uspeo da transformiše privredna i poslovna okruženja i omogući im da se razvijaju u skladu sa aktuelnim tržišnim trendovima. Bez ozbiljnog razumevanja inženjeringa nema ozbiljnih rezultata i željene dobiti. Podizanjem inženjeringa na viši nivo dobijamo moderan pristup poslovanju na svim nivoima kompanije.” – poručio je Blagoje Jovović, izvršni direktor prodaje MDS-a.