Screen Shot 2020 02 17 at 13.38.18

COMING Cloud bogatiji za najpopularnije rešenje namenjeno upravljanju aplikacijama – Kubernetes!

Bavite se razvojem aplikacija? Planirate ili ste već počeli da koristite mikroservise, cloud native arhitekturu i kontejnere? Ne znate kako da efikasno upravljate pomenutim tehnologijama? Rešenje je Kubernetes! 

Jedno od najpopularnijih rešenja za upravljanje kontejnerima je, zahvaljujući kompaniji COMING, cloud provajderu u Srbiji, sada dostupno i domaćim firmama!

Šta su kontejneri i čemu zapravo služe?

Kontejneri su pre svega namenjeni pakovanju aplikacija, a softverska rešenja organizovana na ovaj način su nezavisna od ostatka infrastrukture. 

Osnovna karakteristika kontejnera je njihova nepromenljivost pa programi bez ikakvih izmenarade isto u svim okruženjima – development, test ili produkciji.

Međutim, razvoj modernih aplikacija nametnuo je potrebu za korišćenjem nekoliko kontejnera koji su međusobno zavisni i razmenjuju informacije. Osim toga, oni bi istovremeno trebalo da budu skalabilni i “otporni na otkaze” pa ukoliko se jednom kontejneru nešto dogodi, drugi može da ga zameni čime se osigurava neometan rad servisa. U pomenutim okolnostima, postavlja se pitanje kako upravljati takvim aplikacijama i tolikim brojem kontejnera? Odgovor je – upotrebom Kubernetes-a!

Zašto je Kubernetes dobro rešenje?

kubernetes vcloud

Kubernetes je složeni alat namenjen organizovanju, povezivanju i skaliranju kontejnera u koje su smeštene aplikacije.

Zahvaljujući pomenutom rešenju, korisnik bi samo trebalo da definiše željenu konfiguraciju aplikacije (broj instanci web servera, baza i aplikativnog servera), a zatim je na Kubernetes-u da obezbedi CPU, memorijske i mrežne resurse i diskovni prostor kako bi održao broj kontejnera i omogućio neometan rad aplikacije.Platforma je sada dostupna korisnicima COMING Cloud-a u okviru vCloud portala. Ukoliko želite da se prijavite za korišćenje platforme, kliknite na link.