Calculus

Calculus – matematika na simpatičan način

Kao što znamo, matematika je obavezan i sastavni deo našeg osnovnog i višeg školovanja. Iako sa godinama postaje komplikovanija i većini učenika sve manje interesantna, “Calculus” Android aplikacija možda može da vam je približi ali i da je objasni na vama prihvatljiviji način.

Na prvi pogled, sama aplikacija svojim grafičkim rešenjima može se olako uporediti sa nekom popularnom Android igricom. Ipak, Calculus se bavi vrlo bitnim matematičkim temama sa kojima se najčešće upoznajemo tek u višem ili fakultetskom obrazovanju – limes, diferencijal, gradijent… Iako ove teme i nisu tako teške za učenje (uglavnom je potrebna samo vežba sa zadacima), često se u momentu prvog susreta sa njima, osnovna pravila ovih matematičkih teorija i metoda nepotpuno usvoje. A to kasnije otežava njihovu primenu.

Suština matematika nije da zakomplikuje jednostavno, već da pojednostavi komplikovano. – Stan Gudder

Upravo iz tog razloga, Calculus je aplikacija koju bi trebalo koristiti – bilo da se tek upoznajete sa ovim elementima ili da želite da se podsetite kako se koriste. Zahvaljujući vrlo jednostavnom, slikovitom i zabavnom načinu objašnjenja ovih elemenata i metoda, teško da se može reći da je matematika dosadna i teška. Profesionalna naracija, zabavna video objašnjenja, pitanja za vežbu i odgovori kroz primere, interaktivni grafikoni – sve su kvaliteti ove aplikacije koja već po tome može biti bolja nego klasičan način učenja istih tema (u matematici najčešće fali više interaktivnosti).

Jedina “mana” koju smo prepoznali jeste što morate dovoljno dobro da znate engleski jezik kako biste razumeli o čemu se radi. Ipak, s obzirom na univerzalnost simbola, ovo ne bi trebalo da bude veća prepreka na putu ka znanju.

Besplatna verzija aplikacije se može preuzeti sa Google Play-a, a uz nju ćete saznati više o osnovnim principima diferencijala.