ID 10021112
Odvratna navika pušenja ne šteti samo zdravlju pušača, u mnogo čemu truje se i okolina. Teško razgradivi opušci mogu se naći svuda. Oni su najmasovnije đubre na planeti. No, trenutno je u svetu pokrenut novi umetnički trend koji podrazumeva recikliranja bačenih opušaka i modeliranje umetničkih dela od mase koja nastaje od ovog đubreta.