zenski medijski forum zenerama 346

Ženski medijski forum Ženerama

30. i 31. oktobar, DOB-Amerikana i Hol ispred Amerikane

Tokom dva dana, 30. i 31. oktobra, u DOB-u, javnosti će biti predstavljeni različiti aspekti učešća i prezentacije žena u medijima, u okviru Ženskog medijskog foruma Ženerama. Kroz radionice, panel disusije, prezentacije rezultata istraživanja, diskusione forume, dokumentarne filmove i izložbe.

Dom omladine Beograda kroz partnerstvo sa Ženskim INDOK centrom – Ženskim informaciono dokumentacionim trening centrom, organizuje dvodnevni Ženski medijski forum “ŽENERAMA”, a uz podršku Švedske fondacije Kvinna till kvinna. Ženski medijski forum “Ženerama” uz razmenu iskustva, sticanje novih uvida i informisanje, želi da otvori prostor za razmenu i povezivanje organizacija, institucija, pojedinaca/ki i fondacija koje se ovom temom bave.

[accordions active=1 event=”click” autoheight=true]

[accordion title=”30. oktobar – Politike, izgradnja mira i žene na pozicijama moći”]

13-16h Panel: Žene i novi mediji

 • Teme: Ženski prostor u medijima, ženski blog, žene i internet aktivizam, žene i socijalne mreže, Jugoistočna evropa i novi mediji
 • Učesnice: Tamara Skorzza, Magda Janjić, Marijana Čanak, Mileva Malešić, Simone Böcker

16-16:30h Izložba: Mediji i žene na pozicijama moći

 • Pres kliping arhiva – žene u predizbornim kampanjama kroz medije, ŽINDOK

16:30-18:30h Novi mediji i edukacija

 • Predstavljanje projekta “Osnaživanje mladih žena u praćenju primene zakona o rodnoj ravnopravnosti” uz video radove polaznica treninga, Maja Vujović, DAH Teatar
 • Predstavljanje programa na temu roda Medijskog Edukativnog Centra, Marilyn Mayers, MEC
 • Predstavljanje edukativnih programa na temu “Rod i mediji” Fakulteta za medije i komunikaciju, Jelisaveta Blagojević, FMK
 • Predstavljanje programa: Feministička medijska kultura: proizvodnja roda – Jelena Višnjić, BeFem – feministički kulturni centar

18:20h Dokumentarni filmovi ženskih organizacija

[/accordion]

[accordion title=”31. oktobar – Ženski medijski forum”]

14-14:15 Otvaranje: Ženski informaciono-dokumentacioni treninig Centar
14:15 – 15:30 Žene u reklamama

 • Radionica i predstavljanje istraživanja: Dekonstrukcija reklama, Tatjana Obradović-Tošić

16-17h Žene u izgradnji mira i mediji:Žene u izgradnji mira – Staša Zajović, ŽUC

 • Magistarski rad “Rod i odbrana”, medijska analiza, Vladimir Počuča
 • Istraživanje medija “Žene u izgradnji mira” – Adriana Zaharijević, ŽINDOK, 2010.

17h Otvoreni prostor za ženske grupe i fondacije – Ženski Medijski Forum

 • Publikacije ženskih grupa, organizacija i fondacija – izveštaji, bilteni, štampanin materiali, web izdanja…

[/accordion]

[/accordions]