skola saha za nevaljalu decu 252

Škola šaha za nevaljalu decu

Šah tabla na časovima

Ova škola je posebno namenjena za problematičnu decu, koja najbolje spoznaju život i vrednosti u njemu tako što dobijaju časove šaha. Većina ove dece je impulsivna, burno reaguje na pojedine situacije i ne razmišlja o svojim posledicama nakon brojnih ispada. Šah im daje lekcije o strpljenju i uči ih da promisle o mogućim nevoljama koje mogu da prouzrokuju svojim ponašanjem.

Škola prima sve one učenike koji su suspendovani ili izbačeni iz drugih škola zbog mnogobrojnih razloga kao što su: tuča sa drugim đacima, donošenje oružja na časove, problemi sa drogom i drugo. Šah između ostalog pomaže učenicima da što bolje razviju svoje matematičke veštine i sposobnosti.

Đaci imaju regularna predavanja kao i dodatna poput kursa igranja, kreativnog pisanja i golfa. Predavanja iz lekcije šaha se održavaju dva puta nedeljno.

foto: publicdomainpictures