Institut društvenih nauka

Institut društvenih nauka dobio status od nacionalnog značaja

Institut društvenih nauka ostavio značajan trag u naučnom životu Srbije, u protekloj deceniji objavljeno preko 1.000 vrhunskih naučnih radova

Institut društvenih nauka je stekao prestižni status instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Ovo je prvi put da je nacionalni značaj dodeljen institutu iz društvenih i humanističkih nauka, što potvrđuje da je u 65 godina dugoj tradiciji, Institut društvenih nauka ostavio značajan trag u naučnom životu Srbije, a da je u poslednjih deset godina dostigao izvrsnost u istraživačkom radu.

„U godini obeležavanja velikog jubileja, 65 godina posvećenog rada generacija istraživača, Institut društvenih nauka ispunio je kriterijume vrhunske nauke i dobio je status instituta od nacionalnog značaja.

Ovaj status donosi novu odgovornosti i perspektive u naučnoj i društvenoj javnosti i očekujemo da će javne politike sa više razumevanja koristiti potencijale Instituta, ali i resurse društvenih nauka u celini, prilikom rešavanja problema sa kojima se suočavamo“, izjavio je dr Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka na skupu povodom zvaničnog proglašenja Instituta od nacionalnog značaja.

U svojoj bogatoj istoriji, Institut društvenih nauka bio je ishodište ideja, istraživanja i naučne polemike i kritike. Danas u Institutu radi 56 naučnih radnika organizovanih u šest naučnih centara. 

U proteklih deset godina istraživači Instituta su objavili preko 1.000 naučnih radova i monografija koji su, prema važećim kriterijumima, kategorizovani kao vrhunska naučna dela. Institut strategiju naučnog razvoja zasniva na ravnoteži fundamentalnih i usmerenih istraživanja, negujući princip nauke zasnovane na činjenicama.

Obnovljena su istraživanja javnog mnjenja savremenim metodama i tehnologijama, uspostavljena je funkcionalna veza naučnih rezultata sa javnim politikama i civilnim društvom, a Instititut je intenzivno uključen u međunarodnu naučnu saradnju.

Posebno je zapaženo učešće Instituta u realizaciji „Evropskog društvenog istraživanja“ u Srbiji i njegova uloga za razvoj kapaciteta i metodologije ovog istraživanja u zemljama u regionu.

Kako je reč o istraživanju koje se sprovodi u 37 evropskih država, Evropska komisija je prepoznala rad Instituta i pomenula ga u poslednjim izveštajima o napretku Srbije u procesu pridruživanja.