Screen Shot 2014 10 02 at 13.42.00 e1412943799332

“Želimo vas u predstavi Dogvil”

Pošaljite vaše radove na temu „Mržnja“: video (do 30 sekundi), fotografije (do 10) ili tekst (do 1000 karaktera). Odaberite formu koja vam najviše odgovara. Imate tačno 28 dana, do 3. novembra.

Možete priložiti radove isključivo na facebooku, na „eventu“.

Od 7. oktobra, na svakih 7 dana, naredne 4 nedelje, piće aktuelna po temu za vas. Nakon 3. novembra 2014. godine biće objavljeno koji će radovi biti integralni deo predstave Dogvil.

Podsećamo vas da je 2. oktobra rapisana audicija za glavnu žensku ulogu u predstavi Dogvil, pozorišnoj adaptaciji scenarija istoimenog filma Larsa fon Trira u režiji Kokana Mladenovića (kompozitor: Marko Grubić).