IMG 20191224 WA0006

Radovi na obnovi jugoistočnog bedema i kompleksa Sahat i Barokne kapije

JP “Beogradska tvrđava” nastaviće obimne konverzatorsko restauratorske radove na prostoru Beogradske tvrđave, sa ciljem očuvanja kulturnog dobra i bezbednosti posetilaca.

U narednom periodu, izvodiće se radovi na obnovi jugoistočnog bedema i kompleksa Sahat i Barokne kapije, kao i radovi u produžetku Savskog šetališta ka Kralj kapiji.

Nakon obnove Velikog stepeništa, JP “Beogradska tvrđava” nastavlja radove na sređivanju produžetka Savskog šetališta. U pitanju je Faza 2 “Projekta konzervacije i restauracije dela Savskog šetališta od Velikih stepenica ka ravelinu Kralj kapije” koji je izradio Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. U okviru projekta predviđena je i sanacija i ojačanje konstrukcije Vidikovca i šetališta. Završetkom radova biće u potpunosti saniran ovaj deo parka Kalemegdan. Kao i radovi na samom stepeništu, i ovi radovi su veoma značajni ne samo zbog estetike i očuvanja kulturnog dobra, već pre svega zbog bezbednosti posetilaca koji svakodnevno prolaze Kalemegdanom.

Kompleks Sahat i Barokne kapije predstavlja jednu od velikih atrakcija, zbog čega je želja Javnog preduzeća “Beogradska tvrđava” da u potpunosti sredi ovaj kompleks. U planu je otvaranje vizitorskog centra u ovom prostoru, koji bi bio namenjen organizovanju različitih programa. Vraćanjem u funkciju prostora u kom se nekada nalazila Galerija Beogradske tvrđave i revitalizacijom novih prostora, posetiocima će biti dostupan još jedan objekat na Beogradskoj tvrđavi kao i novi sadržaji koji će se u njemu realizovati.

Reč je o veoma obimnim i značajnim radovima na ove dve lokacije, kojima se čuva spomenik kulture od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju i koji doprinose njegovoj prezentaciji i popularizaciji.