1 Srbija bez barijera hor 2

PRISTUPAČNOST U DOBA PANDEMIJE

Učesnici druge panel diskusije u okviru Meseca pristupačnosti, koji se obeležava u susret Nacionalnom danu davanja, govorili su o najvećim problemima i izazovima sa kojima su se osobe sa invaliditetom susrele tokom pandemije. Ove godine, Nacionalni dan davanja posvećen je unapređenju pristupačnosti za osobe sa invaliditetom

„Pandemija je bila veliki izazov za sve građane, a osobe sa invaliditetom su se našle u posebno nepovoljnoj poziciji – neki od njih su imali samo delimičan pristup važnim informacijama, pristup rehabilitaciji, terapijama i intervencijama bio je ograničen, deca sa oštećenim sluhom nisu mogla da prate online nastavu“, poručio je Veran Matić, izvršni direktor Srpskog filantropskog foruma. „Uprkos tome, postoji i mnogo pozitivnih primera tokom pandemije, ali verujem da treba težiti sistemskom rešenju kada je u pitanju briga o osobama sa invaliditetom u ovakvim vremenima“.

Veran je dodao da je Srpski filantropski forum bio u konstantnoj komunikaciji sa organizacijama i udruženjima osoba sa invaliditetom, u cilju identifikovanja najvećih problema sa kojima su se osobe sa invaliditetom susrele u toku pandemije. 

Nacionalni dan davanja uspostavljen je 2018. godine, na inicijativu Srpskog filantropskog foruma, i obeležava se 9. oktobra, na dan rođenja Mihajla Pupina, velikog srpskog naučnika, inovatora i filantropa. Cilj Dana davanja je promocija kulture davanja kroz pružanje pomoći institucijama od društvenog značaja.