zavod 1

Pedeset deveti rođendan Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 27. maja 2019. godine napunio je 59 godina svog postojanja i rada na zaštiti nepokretnih kulturnih dobara na teritoriji Beograda.

Ulazeći u godinu velikog jubileja, rođendan se obeležava radno, H naučno-stručnom konferencijom sa međunarodnim učešćem „Kulturno nasleđe-rizici i perspektive“ u sali Zavoda i izložbom „Nikola Nestorović-portret jedne epohe“ u Galeriji ULUS-a.

Između dva 27. maja utvrđeno je 12 novih kulturnih dobara, od kojih je jedno prostorno kulturno-istorijska celina „Naselje Cerak – Vinogradi (Cerak 1 i Cerak 2) u Beogradu“ Obnovljen je Spomenik zahvalnosti Francuskoj, završeni su radovi na rekonstrukciji i restauraciji Malog stepeništa na Beogradskoj tvrđavi, urađeno je Idejno rešenje i Idejni projekat rekonstrukcije, sanacije i adaptacije Umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić u Beogradu, realizovani obimni restauratorsko-konzervatorski radovi na javnim spomenicima u okviru hitnih intervencija na teritoriji gradskih opština Stari grad, Savski venac, Zvezdara, Vračar i Palilula. U toku su radovi na Zemunskoj tvrđevi, kao i na Velikom stepeništu Savskog šetališta

U cilju prezentacije i popularizacije delatnosti Zavoda priređeno je 5 izložbi sa pratećim katalozima – „Crkvena porta u Vraniću“, „Moderna Beograda – arhitektonska baština prestonice“, „Ratni foto-reporter Rista Marjanović“, „Spomenik zahvalnosti Francuskoj-obnova“, „Hoteli i kafane grada Beograda-prepoznavanje spomenika kulture“, kao i izložba koja je u toku „Nikola Nestorović-portret jedne epohe“.

Objavljen je 19. broj naučno-stručnog časopisa „Nasleđe“, pokrenut je projekat „Mape nepokretnog kulturnog nasleđa“, odštampano deset kataloga posvećenih spomenicima kulture.

Nastavljeni su projekti saradnje sa osnovnim školama i predškolskim ustanovama „Nasleđe za decu“ i srednjim školama „Beo Kul Gradska Tura“.

Zavod za zaštitu spomenika grada Beograda izvršio je konzervatorski nadzor radova na sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji 17 objekata, velikog broja fasada, kao i veliki broj arheoloških nadzora i arheoloških iskopavanja; saradnju na izradi prostornih i urbanističkih planova kroz izradu uslova čuvanja, održavanja i korišćenja kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu i mere njihove zaštite.

Takođe stručni saradnici Zavoda su učestvovali na brojnim stručnim skupovima, konferencijama, okruglim stolovima i panel diskusijama, držali predavanja i vodili stručne šetnje u okviru manifestacija „Dani evropske baštine“, „Dani Beograda“, „Noć muzeja“ i „Beogradska internacionalna nedelja arhitekture“.