Screenshot 2021 10 11 at 18.55.55

Oktobar u Kulturnom centru Beograda

GALERIJA ARTGET 

IVANA TOMANOVIĆ predstavlja MITRA SIMIKIĆA, sa izložbom UGLjEVIK

Ivana Tomanović, umetnička direktorka Galerije Artget u 2016, predstavlja Mitra Simikića sa izložbom Ugljevik.

Ugljevik već u svom imenu nosi jasnu definiciju grada pored rudarskog kopa. Zamišljen kao „savršeno mesto“ u kom će svi imati isti dom, isti posao, isti standard, tj. biće jednako sretni i prosperitetni. Komunistički idealizam i socijalistička praksa. Neko vreme činilo se da sve funkcioniše, da je sve moguće. No, stvarnost se uvek pojavi iznenada i bez najave, spremna da uništi sve što je naizgled čvrsto izgrađeno.

LIKOVNA GALERIJA

MILICA RUŽIČIĆ – ANGST

Slike i crteži Milice Ružičić seku kroz sve neoliberalne vradžbine i magijska razmišljanja direktno pokazujući socioekonomske korene anksioznosti – predatorski državni neoliberalizam („Strah od izvršitelja“) na periferiji globalnog kapitalističkog sistema („Strah od gubitka posla“) sa nadziračkim represivnim državnim aparatom koji se stara za održavanje ovakvog poretka („Nadzor“). Njene skulpture, na drugoj strani, vizuelizuju negativne zdravstvene posledice anksioznosti – od dugoročno smrtonosne srčane aritmije do motorne tenzije. Zajedno, ovi umetnički radovi pozivaju na zasnivanje pogleda na anksioznost iz perspektiva socijalne, političke, komunalne i kritičke psihologije, koje za objašnjenjima tragaju u društvenim odnosima i strukturama.

GALERIJA PODROOM

TANJA OSTOJIĆ – MIS(S)PLACED WOMEN? 2009–2021

Kustos: Dejan Vasić

Prostori i program:

  • Petak, 15. oktobar u 19:00
    • Nova galerija vizuelnih umetnosti, NGVU (Kralja Milutina 49)
    • Otvaranje izložbe Tanja Ostojić: Mis(s)placed Women? 2009-2021
  • Subota i nedelja, 16. i 17. oktobar, 14:00–17:00
    • Centar za kulturnu dekontaminaciju, CZKD (Birčaninova 21)

Vikend performansa i okupljanja Mis(s)placed Women? Zajednice

Mis(s)placed Women? je kolaborativni umetnički projekat započet 2009. godine, koji se sastoji od performansa, radionica performansa, a uključuje doprinose od preko 160 pojedinki i pojedinaca. U velikoj meri radi se o umetnicama koje sebe identifikuju kao žene koje potiču iz različitih sredina. U okviru projekta otelotvoruju se i izvode neke od svakodnevnih aktivnosti koje se tiču raseljavanja, poznatog migrantima, izbeglicama i umetnicima koji putuju po svetu kako bi zaradili za život.

Više informacija možete pronači na ovom linku: https://www.kcb.org.rs/aktuelno/.