Josip Broz Tito i Jovanka1 Broz poseta predsedniku Kenediju u SAD oktobar 1963.

Jugoslovensko-američki odnosi kroz foto-objektiv

U Muzeju Jugoslavije predstavljena je virtuelna izložba „Jugoslovensko-američki odnosi kroz foto-objektiv”, realizovana u saradnji sa Centrom za američke studije, a pod pokroviteljstvom ambasade SAD u Srbiji. Virtuelna izložba ima i svoj digitalni katalog, koji je slobodan za preuzimanje sa sajta Muzeja Jugoslavije,

_DJT6993 MJ YU-US.jpg

Ovom prilikom govorili su: Neda Кnežević, direktorka Muzeja Jugoslavije, Tim Standard, savetnik za odnose sa javnošću, ambasada SAD u Srbiji, Radina Vučetić, profesorka na Odeljenju za savremenu istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i upravnica Centra za američke studije i Radovan Cukić, istoričar, načelnik odeljenja za istraživanje i zaštitu muzejskog fonda u Muzeju Jugoslavije.

Kroz priče koje se sastoje od foto-materijala, isečaka iz štampe, plakata, anegdota i edukativnih tekstova, publika može kroz pretraživanje oznake #YU_US na društvenim mrežama (facebook, instagram, twitter), bliže da se upozna sa nekim od glavnih tačaka odnosa između dveju zemalja u pomenutom periodu.

Zbog prirode same foto-dokumentacije, koja se zasniva na foto-arhivu Josipa Broza Tita, izložba u najvećoj meri prikazuje značajne susrete predsednika Jugoslavije sa brojnim uglednim američkim ličnostima iz sfere politike, kulture, umetnosti, nauke, i mnogih drugih, koji su ostavili značajan trag u istoriji SAD.

Izložba je realizovana u periodu od 1. marta do 1. maja 2021. godine na stranicama u okviru društvenih mreža Muzeja i Centra. Njеnu završnicu čini digitalni katalog, koji je slobodan za preuzimanje sa sajta Muzeja Jugoslavije, a u kome se nalaze prošireni tekstovi i selekcija vizulenog sadržaja koji čine onlajn postavku „Jugoslovensko-američki odnosi kroz foto-objektiv”.

foto: Đorđe Tomić