2slika

Daliborka Đurić “Dizajn jednog minuta”

22. april – 4. maj Mala galerija Ulupuds

Koristeći kompjuterski program ArtMatic Voyager i ArtMatic Designed, Daliborka Đurić se susrela sa novim izazovom i mogućnošću da u jednom minutu, isprepletenim linijama, obogaćenih bojom, izgradi kaledioskopski svet šara i oblika.

»Umrežavanjem» svile, fotografije i formi od kamena, stvorila je umetničku celinu, neraskidivih niti, koje se stapaju, ukrštaju, vijugaju i tvore jasan, prepoznatljiv »govor« oslikane površine .

Svilene marame Daliborka sklapa i rasklapa u različite geometrijeske oblike, pretvara ih u simbolično estetsko  polje samo za nju pronađeno  u mnoštvu igara , kompjuterskih varijacija.                 

Ova beskrajna kombinacija kolorita, linija i crta, omogućila je umetnici da sa uživanjem kreira svoju umetničku predstavu za » tren », da u jednom dahu pronađe  dizajn kojim će biti prepoznatljiva i koji će nadograđivati svakom novom izložbom, novim susretom sa nama posmatračima, jer » DIZAJN JEDNOG MINUTA » Daliborke Đurić ima svoj nastavak u svakoj sledećoj maštovitoj kreaciji. 

                                                      Zorica Đermanov, istoričar umetnosti