Beogradska tvrđava logo

Imate fotografije iz perioda 1914-1944?

 U okviru obeležavanja stogodišnjice od početka Prvog svetskog rata 1914. godine i 70 godina od oslobođenja Beograda 1944. godine, Javno preduzeće “Beogradska tvrđava” tokom 2014. godine planira realizaciju većeg broja izložbi u javnom prostoru, na Savskom šetalištu u parku Kalemegdan.

Nastojeći da prezentuje život i sudbine običnih ljudi zahvaćenih vihorom Prvog i Drugog svetskog rata, JP „Beogradska tvrđava“ poziva pojedince koji u svojim privatnim zbirkama i kolekcijama poseduju fotografije koje se odnose na Beograd i Beograđane tokom 1914. i 1944. godine, da iste dostave Javnom preduzeću „Beogradska tvrđava“ i doprinesu širem sagledavanju ovih perioda iz jednog drugačijeg ugla, ističući obične ljudske priče i privatne događaje koji su kasnije poprimili istorijski značaj i uticali na sudbine mnogih ljudi.

JP „Beogradska tvrđava“ planira da deo materijala prikupljen na ovaj način iskoristi za potrebe realizacije više izložbi u javnom prostoru, na Savskom šetalištu u parku Kalemegdan, uz saglasnost i navođenje imena vlasnika fotografija.

Ovi kompleksni istorijski događaji biće prezentovani kroz prizmu običnog čoveka, kroz sudbine svedoka i učesnika ovih turbulentnih vremena.

Fotografije u digitalnom formatu mogu se dostaviti na e-mail: galerija@beogradskatvrdjava.co.rs, a dodatne informacije mogu se pronaći na sajtu Javnog preduzeća www.beogradskatvrdjava.co.rs. Takođe, zainteresovani građani mogu nas kontaktirati na broj 011 26 20 685.