Budjenje3

Izložba “Buđenje”

Izložba “Buđenje” biće otvorena 1. jula u 19h u Galeriji Progres. Izložbom će biti predstavljena dva autora: Ivan Gračner (magistar vajarstva) i Danijela Gračner (diplomirani slikar zidnog slikarstva).

Bračni par Gračner će se predstaviti sa skulpturama (Ivan), reljefnim slikama i performansom nazvanim “Spavači” (Danijela).

Naziv izlozbe ,,Buđenje” zapravo objedinjuje radove ova dva autora i direktno aludira na Danijelinu seriju slika i performans ,,Spavači” izazivajući njihovo “buđenje”, dok Ivanove skulpture nastale od drveta i metala zapravo bude materijale u tom pretakanju iz materijala u umetničko delo.

,,Buđenje” je i jedna suptilna prozivka društvu i posmatraču, jer vreme je za osvešćivanje, a ne za umiranje kulture i umetničkih dela.

Danijelini radovi satkani od emocija ostaju u odnosima crne boje sa crnom bojom. Ona eksperimentiše i u reljef koji gradi od peska utiskuje i lepi najrazličitije materijale (kamen,staklo,metal…). Na slikama-reljefima prepoznaju se figurativne forme, gusto ređane, gde svesno odustaje od klasičnog građenja kompozicije…

Izložba će biti otvorena do 9. jula 2013. godine.