BeeSupernatural majica

#BeeSupernatural – SVETSKI DAN PČELA

Supernatural najavljuje svoju novu kolekciju majica „Bee Supernatural“

posvećenu pčelama!

Danas je Svetski dan pčela. Da bi se podigla svest o važnosti pčela, i njihovom doprinosu biodiverzitetu, na incijativu Republike Slovenije, UN je 20. maj proglasio kao Svetski dan pčela.

Međunarodni Earthwatch Institut je na poslednjem sastanaku u Londonskom društvu Royal Geographical proglasio pčele najvažnijim bićima na planeti Zemlji.

70% svetskog biodiverziteta zavisi isključivo od pčela, a polinacija, ili oprašivanje možda i najvažnija funkcija pčela – omogućuje biljkama da se razmnožavaju.

Bez pčela, poručeno je, flora i fauna na planeti bi polako počela da nestaje.

Nažalost, pčele su ugrožene, a glavni razlozi smanjenja broja pčela jesu nekontrolisana upotreba pesticida, nedostatak cveća i deforestacija (krčenje šuma). 

Brojni aktivisti iz ovog razloga zahtevaju da se odmah zabrani upotreba pesticida, da počnu da se koriste prirodne alternative, a zdravlje i opstanak pčela postavi na vrh prioriteta.

Podsetimo i još na slavnu rečenicu “Ako pčele nestanu, ljudi imaju još četiri godine života.“

Upravo iz navedenih razloga Supernatural kolekcija majica, „Bee Supernatural“,  ima za cilj da se skrene pažnja na prioritet zaštite staništa za pčele, a 30% profita od prodaje majica biće uloženo u projekte promocije i unapređenja staništa za pčele.

Supernatual se pridružuje projektu udruženja Ekonaut, koji na današnji dan pokreće inicijativu za formiranje medonosnoh bašti i poziva na akciju za povećanje zelenih površina i pejzaža koji pomažu dobrobiti pčela, leptira, ptica i drugih oprašivača.

Supernatural je 2019. pokrenuo proizvodnju i prodaju majica kao „Biznis aktivizam“ koncept, koji ima za cilj da trajno promoviše vrednosti zaštite životne sredine i da  genereše sredstva za ekološke projekte. Prva šumska kolekcija „May the forest be with you“ lanisrana je na jesen 2019 i ima za cilj pošumljavanje. 

www.supernatural.eco