Šefket Pamuk

Šefket Pamuk u Beogradu

Šefket Pamuk, jedan od najznačajnijih savremenih ekonomskih istoričara, boravio je proteklih dana u Beogradu kao gost Izdavačke kuće Arhipelag i Centra za liberalno-demokratske studije. Šefket je stariji brat pisca i nobelovca Orhana Pamuka.

Tokom boravka u Beogradu Pamuk je za domaće stručnjake iz oblasti ekonomske istorije, balkanske istorije i političke teorije održao predavanje na temu „Prihodi u jugoistočnoj Evropi od 1500. godine u komparativnoj perspektivi“. Pamuk je imao i više susreta sa medijima.

Pamukovo predavanje prvo je u seriji predavanja koja će pod zajedničkim nazivom Beogradska predavanja iz ekonomske istorije (Belgrade Lectures on Economic History) jednom godišnje, u junu svake godine, po pozivu držati poznati svetski ekonomski istoričari. Na neobičnom zanimljivom predavanju, koje je preraslo u sadržajnu i plodnu raspravu, Šefket Pamuk je iscrpno predstavio dinamiku prihodu u jugoistočnoj Evropi u vremenskom rasponu većem od 500 godina, kao i sopcijalne, političke i istorijske uzroke koji su imali presudni uticaj na nivo i strukturu prihoda u ovom delu Evrope. Služeći se upečatljivom komparativnom analizom, Šefket Pamuk je pitanje prihoda i uopšte ekonomskog razvoja u jugoistočnoj Evropi uporedio i sa širim evropskim ili pak azijskim kontekstom.

Beogradskoj publici Šefketa Pamuka predstavio je Branko Milanović, naš poznati ekonomista i profesor na Postdiplomskom centru City Univerziteta u Njujorku.

Izdavačka kuća Arhipelag i Centar za liberalno-demokratske studije već četvrtu godinu dodeljuju Nagradu za najbolji naučno-istraživački rad iz ekonomske istorije Balkana za autore do 40 godina starosti. Beogradska predavanja iz ekonomske istorije predstavljaju nastavak nastojanja Arhipelaga i Centra za liberalno-demokratske studije da pitanja iz oblasti ekonomske istorije budu više zastupljena u akademskim istraživanjima i društvenim i javnim raspravama.

Šefket Pamuk je profesor ekonomije i ekonomske istorije na Bosforskom univerzitetu u Istanbulu, saradnik Ataturkovog instituta za modernu tursku istoriju. Pamuk je godinama bio šef savremenih turskih studija na Evropskom institutu, na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, a predavao je i na nizu najprestižnijih američkih univerziteta.

Pamuk je vodeći ekonomski istoričar Osmanske imperije, Bliskog istoka i moderne Turske.

Pamuk je pisac kapitalnih knjiga Osmanska imperije i evropski kapitalizam 1820-1913: Trgovina, investicije i proizvodnja (1987) i Monetarna istorija Osmanskog carstva (2000). Koautor je knjige Istorija bliskoistočnih ekonomija u XX veku (1999, zajedno s harvardskim profesorom Rodžerom Ovenom).

Pamuk istražuje ekonomsku istoriju Osmanskog carstva, moderne Turske, Bliskog istoka i Evrope. Pamukova istraživačka interesovanja uključuju tursku ekonomsku istoriju od 1800, osmansku ekonomiju u ranom modernom dobu, kao i ekonomski razvoj Balkana i Bliskog istoka od 1800. godine. Njegova najnovija knjiga ispituje turski ekonomski rast i institucionalne promene tokom poslednja dva veka.

Šefket Pamuk je rođen u Istanbulu 1950. godine. Nakon Robert koledža u Istanbulu, Pamuk je diplomirao na Univerzitetu Jejl (1972) i doktorirao ekonomiju na Univerzitetu u Berkliju (1978). Od tada je predavao na raznim univerzitetima u Turskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući univerzitete u Ankari, Pensilvaniji, Vilanovi, Prinstonu, Mičigenu u An Arboru i Čikagu.

Od 1994. godine Pamuk je profesor ekonomije i ekonomske istorije na Bosforskom univerzitetu u Istanbulu. Pamuk je bio profesor i šef savremenih turskih studija na Evropskom institutu Londonske škole ekonomije i političkih nauka od 2008. do 2013. godine.

Pamuk je bio predsednik Evropskog društva za ekonomsku istoriju, asocijacije evropskih ekonomskih istoričara, bio je član Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja ekonomske istorije, član Stalnog komiteta za humanistiku Evropske fondacije za nauku. Trenutno je predsednik Azijskog društva za ekonomsku istoriju. Pamuk je takođe član Turske akademije nauka i član Evropske akademije. Pamuk je urednik European Review of Economic History.