IMG 8603 670

Sonia Gavrilović Hufton i Inspiracija Beograd

AIR program umetnika u rezidenciji KC Grada, „Inspiracija Beograd“
nastavlja se i tokom 2017. godine. Prva umetnica koja će raditi i
boraviti u Beogradu je Sonia Gavrilović Hufton. Tokom januara i februara
Beograd će biti njeno privremeno mesto boravišta.

Sonia Gavrilović Hufton stvara in situ crteže i zidne slike, koji
kombinuju tematiku identiteta i porodičnog života sa intimnim pričama
ljudske interakcije. Klimave figure na muralima, dvosmislenog karaktera,
naslikane su ili rađene u tehnici kolaža, nastaju uglavnom promišljanjem
vizelnog haosa. Njena praksa i svakodnevne aktivnosti su prožeti –
upotrebom i reciklažom objekata, lokalnih priča i pauza odnosno momenata
i tišine između priča. Tokom rezidencije Sonia će proširiti svoju arhivu
objekata i pojava, sakupljajući svuda po gradu, objekte koji su izgubili
svoju prvobitnu namenu i upotrebiće ih u kreiranju pomenutih in situ
murala u svom privremenom domu.

Projekat AIR Inspiracija Beograd podržan je od strane Ministarstva
kulture i informisanja Repulike Srbije.