IZLOŽBA12

Izložba 12: Milena Arsenić

Dvanaest je sveprožimajući broj prisutan u svemu: mitologiji, religiji, astrologiji i svakodnevnom životu. 12 meseci čine godinu, a 12 bogova Olimp. 12 sati za dan, 12 za noć. Pred Herkulesa je bilo postavljeno 12 zadataka, sklad harmonije izražen je kroz 12 polustepena muzičke oktave…

Za ovu izložbu, 12 bio je inspiracija i motiv kroz koji Autorka pokušava da iskaže raznolikost sopstvenog života i energiju ljudi kojima je okružena, a sa kojima se objedinjuje u celinu putem svog rada. Ovaj projekat koji uključuje 12 osoba, svaku predstavljenu sa po 12 fotografija, pokušava da obuhvati spektar njihovih emocija u svakom od 12 datih trenutaka.

Svaka osoba je fotografisana u mraku, sa slikom projektora uperenom direktno u njih. Ovakva postavka je bila neophodna da bi se svi uklopili u isti okvir kroz koji se dalje svaka od ličnosti ističe svojim karakterom i kroz boje koje nastaju pri svakom okidanju, a koje su van autorkine kontrole. Spontanost je ključna za ovaj projekat, kako u osećanju svake od fotografija, tako i u nepredvidivom rezultatu kolorita fotografije koji se menja sa svakim novim okidanjem i promenom ekspozicije. 12 mozaika sastoji se od ukupno 144 portreta, na kojoj boje i izrazi lica svaki put ostvaraju drugačiji efekat, menjajući na taj način predstavu celine, zbog čega je svaka fotografija neponovljiva i nepredvidiva.

Milena Arsenić, rođena u Beogradu 1993. godine. Kroz objektiv aparata odmalena beleži svoju okolinu i promene u njoj. Najsigurnije se oseća u sferi dokumentarne fotografije, posebno naglašene motivima sveta zajednickog odrastanja sa njenim prijateljima. Situirana u prirodnim ambijentima, svoje ideje pronalazi kako u predelima urbane svakodnevnice, tako i kroz uzbudljiva iskustva I putovanja. Fotografijom prvenstveno istražuje spontanost kroz poigravanje sa koloritom. Završila je produkciju na FDU, a trenutno je student na masteru za fotografiju na FPU.