rsz 1111

Duplex # 04

U četvrtak, 3. oktobra od 20h u UK Parobrod (Kapetan Mišina 6a) biće održana prezentacija radova umetnika Dragana Zdravkovića i Albana Hajdinaja u okviru kuratorskog projekta DUPLEX, renomiranog internacionalca Mihaela Milunovića.

“U četvrtom izdanju projekta DUPLEX susrešće se dva umetnika čiji je rad esencijalno vezan za prirodu slike – za njenu spoljnost, “kožu”, koja je u radu Dragana Zdravkovića posvećena materijalizaciji i retinalnoj senzaciji same predstave – i za njenu skrivenu unutrašnjost, koja kod Albana Hajdinaja, osim što otkriva tradicionalnu infrastrukturu slike, drveni ram i platno, otkriva istorijski, banalan pa i lirični kontekst “tamne strane slike”, koji vrlo često izostaje iz empirijskog doživljaja posmatrača.

Zdravkovićeve slike odišu čudnom metafizikom – metafizikom objekta – i njegova načelna hladnoća u stvari prikriva pravi domen umetnikovog istraživanja – onaj o višestrukim prirodama samog objekta. Oko posmatrača pokušava da ga identifikuje preko koda industrijskog dizajna, ali je osujećeno u tome; on kao i prostor u kome se odigrava scena nema vremensko određenje; To bogatstvo koje umetnik tendenciozno puni u polju slike preciznošću i perfekcijom, brišući sebe i svoj gest pritom, moćno emanira iz ambijenta koji se time stvara.

Alban Hajdinaj se u svojoj seriji fotografskih radova “Back side collection” koristio kolekcijom slika Albanske Nacionalne Galerije, iz perioda socijal-realizma. Osim što fasciniraju svojim razotkrivenim sadržajem, njegove fotografije, u svojoj brutalnoj faktografiji i oštrini, pa čak i u formatu,koji je preuzet u milimetarskoj preciznosti u odnosu na original, imaju i temporalnu dimenziju; u vremenskoj prolaznosti lice slike gubi na čitljivosti, dok nam naličje više govori o kontekstu trenutka, istoriji, prirodi i sudbini dela , kao i njegovog autora.” – Mihael Milunović.