KATALOG SA UZORCIMA DAMAST

Damast – između zanata i umetnosti

U Manakovoj kući (Kraljevića Marka 5) otvorena je izložba Damast – između zanata i umetnosti autora Milana Panića. Specifičan i rafiniran način izrade damasta u Bezdanu prepoznat je kao stari zanat. Nažalost, postoji objektivna opasnost da će i pored njegove posebnosti, ovo zanatsko umeće biti trajno izgubljeno i zaboravljeno.

Reč damast vodi poreklo od imena grada Damask u današnjoj Siriji, sa kojim je tesno povezan istorijat ove tkanine. Zbog svog strateškog položaja, grad Damask je predstavljao važnu trgovinsku tačku na drevnom putu svile, spajajući teritorije sadašnje Kine, Koreje i Japana sa Sredozemljem.

Karavanima, koji su se kretali tom rutom, pored svile i drugih dragocenih tkanina, prenošena je vredna roba poput začina, čaja i plemenitih metala. Damast je najpre bio poznat kao „blagoiz Damaska”. Zaslugom vitezova krstaša, u 11. veku, ova tkanina donosi se u Evropu.

Tokom druge polovine 19. veka ovaj vredni, tada već razvijeni umetnički zanat, preko Češke i Slovačke, dospeva na teritoriju Vojvodine, preciznije u Bezdan, gde se do danas održao u gotovo nepromenjenoj formi. Tehnologija izrade damasta u Bezdanu je specifična.

Ona je nastala početkom 19. veka, a sastoji se od manuelnog postupka preplitanja niti, jedne do dve boje, na posebnim razbojima sa žakar glavom i mehanizmom kartica i igala. Veoma važna odlika damasta nastalog ovim postupkom jeste da ima lice i naličje.