Plakat tribina GO Vracar najava2

Zlostavljanje životinja i prevencija nasilja u društvu

Tribina „Zlostavljanje životinja i prevencija nasilja u društvu“, u okviru ciklusa Odgovornost i izazovi, biće održana u Svečanoj sali opštine Vračar u utorak, 3. decembra od 18h i u petak, 6. decembra od 18h u opštini Zemun.

Učesnici: prof. dr Milica Bošković, Fakultet bezbednosti, dr Ana Batrićević, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Mirjana Mitrović, opština Vračar, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova. Moderatorka: Nataša Vukmirović, LINK PLUS

Na tribini će biti reči o fenomenu zlostavljanja životinja i društvenoj opasnosti koju ono predstavlja, podeli nadležnosti, preventivnim merama, propisanoj kaznenoj politici, kaznama koje sudovi izriču, empirijskim podacima i aspektima sa kojih bi trebalo voditi dalja naučna istraživanja, te javnom zagovaranju oštrijeg kažnjavanja počinilaca krivičnog dela ubijanje i zlostavljanje životinja.

Mediji u Srbiji sve češće izveštavaju o zlostavljanju životinja koje izaziva veliku pažnju građana. Vest da je beogradska policija ove godine uhapsila šestoro trovača životinja naišla je na odobravanje javnosti, ali i zabrinutost zbog mogućeg izricanja blagih kazni u odnosu na ozbiljnost počinjenih krivičnih dela.

Krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja uvedeno je u pravni sistem Republike Srbije u januaru 2006. godine. Osoba za koju se utvrdi da je ubila ili zlostavljala životinju može odgovarati ili za krivično delo ili za prekršaj prema Zakonu o dobrobiti životinja koji je usvojen u junu 2009. godine.

Postoje različiti oblici zlostavljanja životinja: fizičko zlostavljanje, zanemarivanje životinja, psihičko ili emotivno zlostavljanje, seksualno zlostavljanje, patološko sakupljanje životinja, borbe životinja, odnosno, u zlostavljanje životinja mogu se svrstati sva ponašanja čoveka kojima se namerno ili iz nehata kod životinja izaziva bol, patnja, strah, stres, povreda, narušava genetska celovitost ili izaziva smrt životinje.